Cenrādis

Konta apkalpošana

Norēķinu konta atvēršana/atjaunošana 20 EUR

Norēķinu konta un/vai subkonta apkalpošana

bezmaksas

Norēķinu konta slēgšana

bezmaksas

Internetbanka

Pieslēgšana

bezmaksas

Digipass (elektroniska ierīce) pieslēgšana

15 EUR

Digipass (virtuāls risinājums) pieslēgšana

15 EUR
Pilns pakalpojuma cenrādis "Konta apkalpošana fiziskām personām"
spēkā no 14.05.2024.
spēkā

Norēķinu konta apkalpošana

Komisija par dokumentu izskatīšanu norēķinu konta atvēršanai/atjaunošanai

150 EUR

Norēķinu konta/subkonta apkalpošana

10 EUR mēnesī

Norēķinu konta slēgšana

100 EUR

Internetbanka

Pieslēgšana

bezmaksas

Digipass (elektroniska ierīce) pieslēgšana

70 EUR

Digipass (virtuāls risinājums) pieslēgšana

40 EUR
Pilns pakalpojuma cenrādis "Konta apkalpošana fiziskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem"
spēkā no 14.05.2024.
spēkā

Norēķinu konta atvēršana/atjaunošana

30 EUR

Norēķinu konta un/vai subkonta apkalpošana

5 EUR mēnesī

Norēķinu konta slēgšana

10 EUR

Internetbanka

Pieslēgšana

bezmaksas

Digipass (elektroniska ierīce) pieslēgšana

15 EUR

Digipass (virtuāls risinājums) pieslēgšana

15 EUR
Pilns pakalpojuma cenrādis "Konta apkalpošana juridiskām personām"
spēkā no 01.05.2024.
spēkā

Norēķinu konta apkalpošana

Komisija par dokumentu izskatīšanu norēķinu konta atvēršanai/atjaunošanai

700 EUR

Norēķinu konta/subkonta apkalpošana

50 EUR mēnesī

Norēķinu konta slēgšana pēc Klienta iniciatīvas

100 EUR

Internetbanka

Pieslēgšana

bezmaksas

Digipass (elektroniska ierīce) pieslēgšana

70 EUR

Digipass (virtuāls risinājums) pieslēgšana

40 EUR
Pilns pakalpojuma cenrādis "Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem"
spēkā no 14.05.2024.
spēkā

Maksājumi

EUR pārvedumi uz kredītiestādēm EEZ(*3,4,5)

SEPA maksājums

< 10 000 EUR - 0.50 EUR
> 10 000 EUR - 10 EUR

Steidzamais maksājums

20 EUR

EUR pārvedumi uz kredītiestādēm ārpus EEZ

Steidzamais maksājums

OUR

30 EUR

SHA

20 EUR

BEN

bezmaksas

Ekspress maksājums

OUR

50 EUR

SHA

35 EUR

BEN

bezmaksas

*) 3 - Pārvedumus uz EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstīm (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija , Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, (t.sk. budžeta pārskaitījums Valsts kasē), Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un uz Šveici un Monako Banka izpildīs ar komisiju SHA

4 - Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda saņēmēja konta numurs IBAN formātā

5 - Ja rodas papildu faktiskās izmaksas (t.sk. pārvedumā iesaistīto banku pieprasītās komisijas), tad tās apmaksā Klients

OUR - Komisiju sedz Klients

BEN - visas komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas

SHA - komisija tiek sadalīta - AS "Reģionālā investīciju banka" komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas

 

Pilns pakalpojuma cenrādis "Maksājumi LR rezidentiem"
spēkā no 28.07.2018.
spēkā

Ienākošais maksājums ar komisijas veidu BEN un SHA* 

5 EUR

Iekšbankas maksājums starp dažādu Klientu kontiem

5 EUR

EUR maksājumi uz kredītiestādēm EEZ

SEPA maksājums

<10 000 EUR - 10 EUR
>10 000 EUR - 15 EUR

Steidzamais maksājums

50 EUR

EUR maksājumi uz kredītiestādēm ārpus EEZ

Steidzamais maksājums

OUR

40 EUR

SHA

35 EUR

BEN

bezmaksas

Ekspress maksājums

OUR

50 EUR

SHA

45 EUR

BEN

bezmaksas

*) OUR - Komisiju sedz Klients

BEN - visas komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas

SHA - komisija tiek sadalīta - AS "Reģionālā investīciju banka" komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas

Pilns pakalpojuma cenrādis "Maksājumi LR nerezidentiem"
spēkā no 01.06.2019.
spēkā

EUR pārvedums uz kredītiestādem  EEZ (*3, 4, 5)

SEPA maksājums

< 10 000 EUR - 0.50 EUR
> 10 000 EUR - 10 EUR

Steidzamais maksājums

20 EUR

EUR pārvedumi uz kredītiestādēm ārpus EEZ

Steidzamais maksājums

OUR

30 EUR

SHA

20 EUR

BEN

bezmaksas

Ekspress maksājums

OUR

50 EUR

SHA

35 EUR

BEN

bezmaksas

*) 3 - Pārvedumus uz EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstīm (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija , Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, (t.sk. budžeta pārskaitījums Valsts kasē), Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un uz Šveici un Monako Banka izpildīs ar komisiju SHA

4 - Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda saņēmēja konta numurs IBAN formātā

5 - Ja rodas papildu faktiskās izmaksas (t.sk. pārvedumā iesaistīto banku pieprasītās komisijas), tad tās apmaksā Klients

OUR - Komisiju sedz Klients

BEN - visas komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas

SHA - komisija tiek sadalīta - AS "Reģionālā investīciju banka" komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas

Pilns pakalpojuma cenrādis "Maksājumi LR rezidenti"
spēkā no 28.07.2018.
spēkā

Ienākošais maksājums ar komisijas veidu BEN un SHA* 

5 EUR

Iekšbankas maksājums starp dažādu Klientu kontiem

5 EUR

EUR maksājumi uz kredītiestādēm EEZ

SEPA maksājums

<10 000 EUR - 10 EUR
>10 000 EUR - 15 EUR

Steidzamais maksājums

50 EUR

EUR maksājumi uz kredītiestādēm ārpus EEZ

Steidzamais maksājums

OUR

40 EUR

SHA

35 EUR

BEN

bezmaksas

Ekspress maksājums

OUR

50 EUR

SHA

45 EUR

BEN

bezmaksas

*) OUR - Komisiju sedz Klients

BEN - visas komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas

SHA - komisija tiek sadalīta - AS "Reģionālā investīciju banka" komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas

Pilns pakalpojuma cenrādis "Maksājumi LR nerezidenti"
spēkā no 01.06.2019.
spēkā

Individuālie seifi

INDIVIDUĀLĀ SEIFA ĪRE

Izmērs 5 x 30 x 40 cm

1 mēnesis 30 EUR
3 mēneši 60 EUR
6 mēneši 90 EUR
1 gads 120 EUR

Izmērs 10 x 30 x 40 cm

1 mēnesis 40 EUR
3 mēneši 70 EUR
6 mēneši 100 EUR
1 gads 170 EUR

Izmērs 20 x 30 x 40 cm

1 mēnesis 50 EUR
3 mēneši 90 EUR
6 mēneši 140 EUR
1 gads 250 EUR

Izmērs 40 x 30 x 40 cm

1 mēnesis 70 EUR
3 mēneši 130 EUR
6 mēneši 240 EUR
1 gads 400 EUR
Pilns pakalpojuma cenrādis "Individuālie seifi" spēkā

INDIVIDUĀLĀ SEIFA ĪRE

Izmērs 5 x 30 x 40 cm

1 mēnesis 30 EUR
3 mēneši 60 EUR
6 mēneši 90 EUR
1 gads 120 EUR

Izmērs 10 x 30 x 40 cm

1 mēnesis 40 EUR
3 mēneši 70 EUR
6 mēneši 100 EUR
1 gads 170 EUR

Izmērs 20 x 30 x 40 cm

1 mēnesis 50 EUR
3 mēneši 90 EUR
6 mēneši 140 EUR
1 gads 250 EUR

Izmērs 40 x 30 x 40 cm

1 mēnesis 70 EUR
3 mēneši 130 EUR
6 mēneši 240 EUR
1 gads 400 EUR
Pilns pakalpojuma cenrādis "Individuālie seifi" spēkā

INDIVIDUĀLĀ SEIFA ĪRE

Izmērs 5 x 30 x 40 cm

1 mēnesis

30 EUR

3 mēneši

60 EUR

6 mēneši

90 EUR

1 gads

120 EUR

Izmērs 10 x 30 x 40 cm

1 mēnesis

40 EUR

3 mēneši

70 EUR

6 mēneši

100 EUR

1 gads

170 EUR

Izmērs 20 x 30 x 40 cm

1 mēnesis

50 EUR

3 mēneši

90 EUR

6 mēneši

140 EUR

1 gads

250 EUR

Izmērs 40 x 30 x 40 cm

1 mēnesis

70 EUR

3 mēneši

130 EUR

6 mēneši

240 EUR

1 gads

400 EUR
Pilns pakalpojuma cenrādis "Individuālie seifi" spēkā

Maksājumu kartes

MASTERCARD STANDARD

Kartes izsniegšana bezmaksas
Mēneša maksa par kartes lietošanu 2 EUR
Skaidras naudas izņemšana - pirmās divas reizes mēnesī bankomātos Latvijā un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs bezmaksas
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs 2 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos citās valstīs 2 EUR + 1.5%
Kartes saņemšana filiālē bezmaksas

Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā

5 EUR + faktiskās izmaksas
Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi 50 EUR

MASTERCARD WORLD ELITE

Kartes izsniegšana bezmaksas
Mēneša maksa par kartes lietošanu 25 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs 2 % , min. 8 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos citās valstīs 2 % , min. 8 EUR
Kartes saņemšana filiālē bezmaksas

Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā

5 EUR + faktiskās izmaksas
Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi 50 EUR
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes Mastercard fiziskām personām" cenrādis
stāsies spēkā no 15.08.2024.
nav spēkā
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes Mastercard fiziskām personām" cenrādis
spēkā no 08.02.2022. līdz 14.08.2024.
spēkā
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes Mastercard World Elite" cenrādis
stāsies spēkā no 15.08.2024.
nav spēkā
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes Mastercard World Elite" cenrādis
spēkā no 08.02.2022. līdz 14.08.2024.
spēkā

MASTERCARD STANDARD

Kartes izsniegšana bezmaksas
Gada maksa par kartes lietošanu 50 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 2 %, min. 8 EUR
Kartes saņemšana filiālē bezmaksas
Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā 10 EUR + faktiskās izmaksas
Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi 50 EUR

MASTERCARD WORLD ELITE

Kartes izsniegšana bezmaksas
Gada maksa par kartes lietošanu 300 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 2 %, min. 8 EUR
Kartes saņemšana filiālē bezmaksas
Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā 10 EUR + faktiskās izmaksas
Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi 50 EUR
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes Mastercard fiziskām personām" cenrādis
stāsies spēkā no 15.08.2024.
nav spēkā
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes Mastercard fiziskām personām" cenrādis
spēkā no 08.02.2022. līdz 14.08.2024.
spēkā
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes Mastercard World Elite" cenrādis
stāsies spēkā no 15.08.2024.
nav spēkā
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes Mastercard World Elite" cenrādis
spēkā no 08.02.2022. līdz 14.08.2024.
spēkā

MASTERCARD BUSINESS

Kartes izsniegšana bezmaksas
Mēneša maksa par kartes lietošanu 3 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomatos Latvijā un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs 2 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos citās valstīs 2 EUR + 1.5%
Kartes saņemšana filiālē bezmaksas
Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā 5 EUR + faktiskās izmaksas
Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi 50 EUR
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes juridiskām personām Latvijas Republikas rezidentiem" cenrādis
stāsies spēkā no 15.08.2024.
nav spēkā
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes juridiskām personām Latvijas Republikas rezidentiem" cenrādis
spēkā no 08.02.2022. līdz 14.08.2024.
spēkā

MASTERCARD BUSINESS

Kartes izsniegšana bezmaksas
Gada maksa par kartes lietošanu 80 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 2 %, min. 8 EUR
Kartes saņemšana filiālē bezmaksas
Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā 10 EUR + faktiskās izmaksas
Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi 50 EUR
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes juridiskām personām" cenrādis
stāsies spēkā no 15.08.2024.
nav spēkā
Pilns pakalpojuma "Maksājumu kartes juridiskām personām" cenrādis
spēkā no 08.02.2022. līdz 14.08.2024.
spēkā

Pamatkonts

Pamatkonta atvēršana 20 EUR
Pamatkonta apkalpošana bezmaksas
Pamatkonta slēgšana bezmaksas

Pamatkonts ir monovalūtas maksājumu konta veids, kura valūta ir EUR (euro), kas nodrošina fiziskai personai-patērētājam, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents*, kā arī personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā, kurām nav uzturēšanas atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvi tiesiskajiem aktiem nav iespējama piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām. 

Eiropas Savienības rezidents* - ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Pamatkonts"
spēkā no 01.04.2023.
spēkā

Pamatkonts ir monovalūtas maksājumu konta veids, kura valūta ir EUR (euro), kas nodrošina fiziskai personai-patērētājam, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents*, kā arī personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā, kurām nav uzturēšanas atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvi tiesiskajiem aktiem nav iespējama piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām. 

Eiropas Savienības rezidents* - ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Pamatkonts ir monovalūtas maksājumu konta veids, kura valūta ir EUR (euro), kas nodrošina fiziskai personai-patērētājam, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents*, kā arī personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā, kurām nav uzturēšanas atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvi tiesiskajiem aktiem nav iespējama piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām. 

Eiropas Savienības rezidents* - ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Pamatkonts ir monovalūtas maksājumu konta veids, kura valūta ir EUR (euro), kas nodrošina fiziskai personai-patērētājam, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents*, kā arī personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā, kurām nav uzturēšanas atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvi tiesiskajiem aktiem nav iespējama piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām. 

Eiropas Savienības rezidents* - ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Kases operācijas

Skaidras naudas iemaksa savā kontā

≤ 1 000 EUR dienā

bezmaksas

> 1 000 EUR dienā

0.2 % no summas

USD (1, 2)

0.4 % no summas

Skaidras naudas izmaksa no konta

≤ 1 000 EUR dienā

0.4 % no summas

> 1 000 EUR dienā

2 % no summas

USD (4, 5)

2% no summas, min. 10 EUR

1 Komisija tiek ieturēta, ja iemaksas summa pārsniedz 30 000 USD nedēļā.

2 Banka nepieņem USD banknotes, kas izdotas līdz 1993. gadam, kā arī 2006. gada izlaiduma 100 USD banknotes.

4 Komisija netiek ieturēta no fiziskām personām, izmaksājot skaidrā naudā noguldījuma pamatsummu, ja noguldījums iemaksāts skaidrā naudā.

5 Skaidras naudas izņemšana tiek veikta, ja Klients iepriekš iesniedzis pieteikumu Bankā: USD – vienas darba dienas laikā; citā valūtā – divu darba dienu laikā. Lai saņemtu skaidru naudu nākamajā darba dienā līdz 12:00, pieteikumu Bankā nepieciešams iesniegt iepriekšējā darba dienā līdz 14:00. Skaidras naudas izmaksu ir iespējams pieteikt tikai tad, ja pieteikšanas brīdī attiecīgā naudas summa vai tās ekvivalents citā valūtā ir Klienta norēķinu kontā.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Kases operācijas"
spēkā no 02.04.2024.
spēkā

Skaidras naudas iemaksa savā kontā

≤ 1 000 EUR dienā

bezmaksas

> 1 000 EUR dienā

0.2 % no summas

USD (1, 2)

0.4 % no summas

Skaidras naudas izmaksa no konta

≤ 1 000 EUR dienā

0.4 % no summas

> 1 000 EUR dienā

2 % no summas

USD (4, 5) 

2 % no summas, min. 10 EUR

1 Komisija tiek ieturēta, ja iemaksas summa pārsniedz 30 000 USD nedēļā.

2 Banka nepieņem USD banknotes, kas izdotas līdz 1993. gadam, kā arī 2006. gada izlaiduma 100 USD banknotes.

4 Komisija netiek ieturēta no fiziskām personām, izmaksājot skaidrā naudā noguldījuma pamatsummu, ja noguldījums iemaksāts skaidrā naudā.

5 Skaidras naudas izņemšana tiek veikta, ja Klients iepriekš iesniedzis pieteikumu Bankā: USD – vienas darba dienas laikā; citā valūtā – divu darba dienu laikā. Lai saņemtu skaidru naudu nākamajā darba dienā līdz 12:00, pieteikumu Bankā nepieciešams iesniegt iepriekšējā darba dienā līdz 14:00. Skaidras naudas izmaksu ir iespējams pieteikt tikai tad, ja pieteikšanas brīdī attiecīgā naudas summa vai tās ekvivalents citā valūtā ir Klienta norēķinu kontā.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Kases operācijas"
spēkā no 02.04.2024.
spēkā

Skaidras naudas iemaksa savā kontā

≤ 1 000 EUR dienā

bezmaksas

> 1 000 EUR dienā

0.2 % no summas

USD (1, 2)

0.4 % no summas

Skaidras naudas izmaksa no konta

≤ 1 000 EUR dienā

0.4 % no summas

> 1 000 EUR dienā

2 % no summas

USD (4, 5) 

2 % no summas, min. 10 EUR

1 Komisija tiek ieturēta, ja iemaksas summa pārsniedz 30 000 USD nedēļā.

2 Banka nepieņem USD banknotes, kas izdotas līdz 1993. gadam, kā arī 2006. gada izlaiduma 100 USD banknotes.

4 Komisija netiek ieturēta no fiziskām personām, izmaksājot skaidrā naudā noguldījuma pamatsummu, ja noguldījums iemaksāts skaidrā naudā.

5 Skaidras naudas izņemšana tiek veikta, ja Klients iepriekš iesniedzis pieteikumu Bankā: USD – vienas darba dienas laikā; citā valūtā – divu darba dienu laikā. Lai saņemtu skaidru naudu nākamajā darba dienā līdz 12:00, pieteikumu Bankā nepieciešams iesniegt iepriekšējā darba dienā līdz 14:00. Skaidras naudas izmaksu ir iespējams pieteikt tikai tad, ja pieteikšanas brīdī attiecīgā naudas summa vai tās ekvivalents citā valūtā ir Klienta norēķinu kontā.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Kases operācijas"
spēkā no 02.04.2024.
spēkā

Skaidras naudas iemaksa savā kontā

≤ 1 000 EUR dienā

bezmaksas

> 1 000 EUR dienā

0.2 % no summas

USD (1, 2) 

0.4 % no summas

Skaidras naudas izmaksa no konta

≤ 1 000 EUR dienā

0.4 % no summas

> 1 000 EUR dienā

2 % no summas

USD (4, 5) 

2 % no summas, min. 10 EUR

1 Komisija tiek ieturēta, ja iemaksas summa pārsniedz 30 000 USD nedēļā.

2 Banka nepieņem USD banknotes, kas izdotas līdz 1993. gadam, kā arī 2006. gada izlaiduma 100 USD banknotes.

4 Komisija netiek ieturēta no fiziskām personām, izmaksājot skaidrā naudā noguldījuma pamatsummu, ja noguldījums iemaksāts skaidrā naudā.

5 Skaidras naudas izņemšana tiek veikta, ja Klients iepriekš iesniedzis pieteikumu Bankā: USD – vienas darba dienas laikā; citā valūtā – divu darba dienu laikā. Lai saņemtu skaidru naudu nākamajā darba dienā līdz 12:00, pieteikumu Bankā nepieciešams iesniegt iepriekšējā darba dienā līdz 14:00. Skaidras naudas izmaksu ir iespējams pieteikt tikai tad, ja pieteikšanas brīdī attiecīgā naudas summa vai tās ekvivalents citā valūtā ir Klienta norēķinu kontā.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Kases operācijas"
spēkā no 02.04.2024.
spēkā

Klientu komplekti

Klientu komplektus piedāvājam juridiskām personām Latvijas Republikas rezidentiem.

Klientu komplektus piedāvājam juridiskām personām Latvijas Republikas rezidentiem.

STARTA KOMPLEKTS

Komplekta noformēšanas maksa 15 EUR
Komplekta mēneša maksa 20 EUR mēnesī

BIZNESA KOMPLEKTS

Komplekta noformēšanas maksa 15 EUR
Komplekta mēneša maksa 40 EUR mēnesī
Pilns pakalpojuma cenrādis "Klientu komplekti"
spēkā no 01.05.2024.
spēkā

Klientu komplektus piedāvājam juridiskām personām Latvijas Republikas rezidentiem.

Ieguldījumu pakalpojumi

Darījumi ar obligācijām

Euroclear/Clearstream

0.08 % no darījuma summas, min. 40 USD, 35 EUR

ASV valdības, ja darījuma summa 5'000'000.00 (nomināls) (1)

0.02 % no darījuma summas

Latvijas

0.1 % no darījuma summas, min. 10 EUR

Depozitārie pakalpojumi

Finanšu instrumentu konta atvēršana

bezmaksas

Komisija par Finanšu instrumentu turēšanu (2) 

0.02 % no bilances vērtības uz mēneša beigām,
min. 10 EUR

Komisija par ASV valdības obligāciju/parādzīmju turēšanu (min. bilance 5'000'000.00)

0.004167 % no bilances vērtības uz mēneša beigām

1) Darījuma zem 5'000'000.00 (nomināls) tiek piemērota komisija 0.08 %

2) Minimālā komisija netiek ieturēta, ja Finanšu instrumentu kontā/Finanšu instrumentu individuālās turēšanas kontā nav vērtspapīru. Komisija par finanšu instrumentu turēšanu atsevišķos gadījumos var tikt ieturēta, pamatojoties uz vērtspapīra nominālvērtību.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Ieguldījumu pakalpojumi"
spēkā no 02.04.2024.
spēkā

Darījumi ar obligācijām

Euroclear/Clearstream

0.08 % no darījuma summas, min. 40 USD, 35 EUR

ASV valdības, ja darījuma summa 5'000'000.00 (nomināls) (1)

0.02 % no darījuma summas

Latvijas

0.1 % no darījuma summas, min. 10 EUR

Depozitārie pakalpojumi

Finanšu instrumentu konta atvēršana

bezmaksas

Komisija par Finanšu instrumentu turēšanu (2) 

0.02 % no bilances vērtības uz mēneša beigām,
min. 10 EUR

Komisija par ASV valdības obligāciju/parādzīmju turēšanu (min. bilance 5'000'000.00)

0.004167 % no bilances vērtības uz mēneša beigām

1) Darījuma zem 5'000'000.00 (nomināls) tiek piemērota komisija 0.08 %

2) Minimālā komisija netiek ieturēta, ja Finanšu instrumentu kontā/Finanšu instrumentu individuālās turēšanas kontā nav vērtspapīru. Komisija par finanšu instrumentu turēšanu atsevišķos gadījumos var tikt ieturēta, pamatojoties uz vērtspapīra nominālvērtību.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Ieguldījumu pakalpojumi"
spēkā no 02.04.2024.
spēkā

Darījumi ar obligācijām

Euroclear/Clearstream

0.08 % no darījuma summas, min. 40 USD, 35 EUR

ASV valdības, ja darījuma summa 5'000'000.00 (nomināls) (1)

0.02 % no darījuma summas

Latvijas

0.1 % no darījuma summas, min. 10 EUR

Depozitārie pakalpojumi

Finanšu instrumentu konta atvēršana

bezmaksas

Komisija par Finanšu instrumentu turēšanu (2) 

0.02 % no bilances vērtības uz mēneša beigām,
min. 10 EUR

Komisija par ASV valdības obligāciju/parādzīmju turēšanu (min. bilance 5'000'000.00)

0.004167 % no bilances vērtības uz mēneša beigām

1) Darījuma zem 5'000'000.00 (nomināls) tiek piemērota komisija 0.08 %

2) Minimālā komisija netiek ieturēta, ja Finanšu instrumentu kontā/Finanšu instrumentu individuālās turēšanas kontā nav vērtspapīru. Komisija par finanšu instrumentu turēšanu atsevišķos gadījumos var tikt ieturēta, pamatojoties uz vērtspapīra nominālvērtību.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Ieguldījumu pakalpojumi"
spēkā no 02.04.2024.
spēkā

Darījumi ar obligācijām

Euroclear/Clearstream

0.08 % no darījuma summas, min. 40 USD, 35 EUR

ASV valdības, ja darījuma summa 5'000'000.00 (nomināls) (1)

0.02 % no darījuma summas

Latvijas

0.1 % no darījuma summas, min. 10 EUR

Depozitārie pakalpojumi

Finanšu instrumentu konta atvēršana

bezmaksas

Komisija par Finanšu instrumentu turēšanu (2) 

0.02 % no bilances vērtības uz mēneša beigām,
min. 10 EUR

Komisija par ASV valdības obligāciju/parādzīmju turēšanu (min. bilance 5`000`000.00)

0.004167 % no bilances vērtības uz mēneša beigām

1) Darījuma zem 5'000'000.00 (nomināls) tiek piemērota komisija 0.08 %

2) Minimālā komisija netiek ieturēta, ja Finanšu instrumentu kontā/Finanšu instrumentu individuālās turēšanas kontā nav vērtspapīru. Komisija par finanšu instrumentu turēšanu atsevišķos gadījumos var tikt ieturēta, pamatojoties uz vērtspapīra nominālvērtību.

Pilns pakalpojuma cenrādis "Ieguldījumu pakalpojumi"
spēkā no 02.04.2024.
spēkā

Dokumentārās operācijas

Pakalpojumu "Dokumentārās operācijas" piedāvājam juridiskām personām.

Pakalpojumu "Dokumentārās operācijas" piedāvājam juridiskām personām.

Importa akreditīvi

Projekta sagatavošana

150 EUR

Atvēršana

0.25%, min. 150 EUR

Nosacījumu grozījumi (izņemot summas palielinājumu)

100 EUR

Summas palielinājums

0.25%, min. 150 EUR

Dokumentu apstrāde un apmaksa par katru prezentāciju

0.2%, min. 150 EUR

Atcelšana vai termiņa beigas bez izmantošanas

100 EUR

Eksporta akreditīvi

Paziņošana

0.1%, min. 150 EUR

Grozījumu paziņošana (izņemot summas palielinājumu)

100 EUR

Summas palielinājums

0.1%, min. 100 EUR

Dokumentu apstrāde par katru prezentāciju

0.2%, min. 150 EUR

Dokumentu apstrāde (bez pārbaudes) par katru prezentāciju

0.2%, min. 100 EUR

Nosacījumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana

50 EUR

Dokumentu projektu pārbaude

25 EUR par dokumentu

Atcelšana vai termiņa beigas bez izmantošanas

100 EUR

Importa inkaso

Paziņošana

50 EUR

Grozījumu paziņošana

50 EUR

Dokumentu izsniegšana pret apmaksu vai akceptu

0.2%, min. 100 EUR

Dokumentu izsniegšana bez apmaksas/ neapmaksātu dokumentu
atgriešana

100 EUR

Eksporta inkaso

Inkaso uzdevuma pieņemšana

50 EUR

Nosacījumu grozījumi

100 EUR

Dokumentu apmaksa

0.2%, min. 100 EUR

Dokumentu izsniegšana bez apmaksas/ neapmaksātu dokumentu
atgriešana

100 EUR

Importa garantijas

Garantijas vai apliecinājuma vēstules projekta sagatavošana

100 EUR

Garantijas izsniegšana

50 EUR

Garantijas ar naudas segumu izmantošana

1 % gadā, min. 150 EUR

Garantijas bez naudas seguma (cits nodrošinājums) izmantošana

pēc vienošanās

Nosacījumu grozījumi

100 EUR

Atcelšana

100 EUR

Eksporta garantijas

Paziņošana

1 %, min. 150 EUR

Grozījumu paziņošana

100 EUR

Atcelšana

100 EUR

Papildu pakalpojumi

SWIFT-ziņojums

20 EUR

Kurjerpasta izmaksas par katru prezentācijas paku

80 EUR
Pilns pakalpojuma cenrādis "Dokumentārās operācijas" spēkā

Importa akreditīvi

Projekta sagatavošana

150 EUR

Atvēršana

0.25 %, min. 150 EUR

Nosacījumu grozījumi (izņemot summas palielinājumu)

100 EUR

Summas palielinājums

0.25 %, min. 150 EUR

Dokumentu apstrāde un apmaksa par katru prezentāciju

0.2 %, min. 150 EUR

Atcelšana vai termiņa beigas bez izmantošanas

100 EUR

Eksporta akreditīvi

Paziņošana

0.1 %, min. 150 EUR

Grozījumu paziņošana (izņemot summas palielinājumu)

100 EUR

Summas palielinājums

0.1 %, min. 100 EUR

Dokumentu apstrāde par katru prezentāciju

0.2 %, min. 150 EUR

Dokumentu apstrāde (bez pārbaudes) par katru prezentāciju

0.2 %, min. 100 EUR

Nosacījumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana

50 EUR

Dokumentu projektu pārbaude

25 EUR par dokumentu

Atcelšana vai termiņa beigas bez izmantošanas

100 EUR

Importa inkaso

Paziņošana

50 EUR

Grozījumu paziņošana

50 EUR

Dokumentu izsniegšana pret apmaksu vai akceptu

0.2 %, min. 100 EUR

Dokumentu izsniegšana bez apmaksas/ neapmaksātu dokumentu
atgriešana

100 EUR

Eksporta inkaso

Inkaso uzdevuma pieņemšana

50 EUR

Nosacījumu grozījumi

100 EUR

Dokumentu apmaksa

0.2 %, min. 100 EUR

Dokumentu izsniegšana bez apmaksas/ neapmaksātu dokumentu
atgriešana

100 EUR

Importa garantijas

Garantijas vai apliecinājuma vēstules projekta sagatavošana

100 EUR

Garantijas izsniegšana

50 EUR

Garantijas ar naudas segumu izmantošana

1 % gadā, min. 150 EUR

Garantijas bez naudas seguma (cits nodrošinājums) izmantošana

pēc vienošanās

Nosacījumu grozījumi

100 EUR

Atcelšana

100 EUR

Eksporta garantijas

Paziņošana

1 %, min. 150 EUR

Grozījumu paziņošana

100 EUR

Atcelšana

100 EUR

Papildu pakalpojumi

SWIFT-ziņojums

20 EUR

Kurjerpasta izmaksas par katru prezentācijas paku

80 EUR
Pilns pakalpojumu cenrādis "Dokumentārās operācijas" spēkā

Tarifu informācija

Tarifu informācijas dokuments spēkā
Glosārijs spēkā
Tarifu informācijas dokuments spēkā
Glosārijs spēkā

Banka, kas saprot Jūsu unikālās vajadzības.

Pievienojieties un kļūstiet par mūsu klientu!

Captcha image
Paldies, Jūsu dati veiksmīgi nosūtīti.
Datu kļūda. Lūdzu, pārbaudiet ievadītos datus!
Notikusi kļūda, atkārtojiet vēlāk!