Arhīvs

Kases operācijas

Spēkā no 02.04.2024. spēkā
Spēkā no 01.04.2023. līdz 01.04.2024. nav spēkā
Spēkā no 22.04.2022. līdz 31.03.2023. nav spēkā
Spēkā no 01.06.2019. līdz 21.04.2022. nav spēkā
Spēkā no 01.06.2017. līdz 31.05.2019. nav spēkā