Arhīvs

Pamatkonts

Spēkā no 01.04.2023. spēkā
Spēkā no 14.02.2022. līdz 31.03.2023. nav spēkā
Spēkā no 01.10.2020. līdz 13.02.2022. nav spēkā
Spēkā no 26.03.2018. līdz 30.09.2020. nav spēkā