Bankas mērķa klienti un riska apetīte

Bankas klienti ir dažādu nozaru uzņēmumi, kas izmanto bankas pakalpojumus gan uzņēmuma ikdienas vajadzībām, gan biznesa attīstības mērķiem. Bankas klientiem un to darbībai jāatbilst Eiropas Savienības banku sektora standartiem attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju režīmu prasību ievērošanu. Bankai ir nulles tolerance pret Eiropas Savienības, OFAC, ANO sankciju un Latvijas nacionālo sankciju pārkāpumiem vai apiešanas mēģinājumiem.

Bankas mērķa klients ir: • juridiskā persona – kredītņēmējs, kurš veic aktīvu uzņēmējdarbību;
 • Latvijas lielie un vidējie uzņēmumi ar labu izaugsmes potenciālu;
 • minēto klientu darījumu partneri;
 • fiziskas personas, kuras ir klientu-juridisko personu īpašnieki, vadītāji un darbinieki.

Banka savā darbībā fokusējas uz kreditēšanas pakalpojuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem. Vienlaikus Banka saredz sadarbības iespējas ar klientiem, kam kreditēšanas pakalpojums nav nepieciešams, bet kas darbojas perspektīvās un augošās Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecības nozarēs.

Banka ir noteikusi šādas prioritārās nozares Latvijas uzņēmumu finansēšanas jomā:

 • Apstrādes rūpniecība (pārtika, metālapstrāde);

 • Kokapstrāde un mežizstrāde;

 • Farmācija;

 • Enerģētika;

 • Nekustamie īpašumi;

 • Lauksaimniecība.

  Vienlaikus banka izskata kreditēšanas projektus arī citās nozarēs un reģionos. 

  Ņemot vērā bankas ilggadējo pieredzi finanšu tirgū, banka apkalpo dažāda riska līmeņa klientus un to darījumus. Vienlaikus banka ar īpašu piesardzību un padziļināti vērtē klientus, kuri atbilst čaulas veidojuma pazīmēm, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos (https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likums).

Banka neapkalpo klientus, kuru uzņēmējdarbība ir saistīta ar šādām nozarēm: •       daudzlīmeņu mārketings, piramīdas, ātras peļņas programmas;
 • “file sharing” pakalpojumi, IT pakalpojumi trafika monetizācijas jomā (“web traffic” pārdošana, starpniecības pakalpojumi, izvietojot banneru reklāmu internetā un “click” / ”leads” ģenerēšana), kā arī citi līdzīgi pakalpojumi;
 • tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana virtuālajā vidē (ja nav biroju telpu, faktiskās adreses, uzņēmuma darbinieku, noliktavas un citu reālas darbības pazīmju);
 • pakalpojumi un/vai starpniecība virtuālo aktīvu jomā, virtuālo aktīvu pārdošana;
 • bizness, kura pamatā par norēķinu mehānismu (apmaksas veidu) izmanto virtuālos aktīvus;
 • anonīmu norēķinu pakalpojumi, izmantojot norēķinu kontus, maksājumu kartes vai citas līdzīgas maksājumu veikšanas iespējas;
 • labdarības organizācijas bez atbilstošas licences, vai kuras regulē un licencē valstis, kas neietilpst Eiropas Savienībā;
 • čaulas bankas (shell bank).

Banka, kas saprot Jūsu unikālās vajadzības.

Pievienojieties un kļūstiet par mūsu klientu!

Captcha image
Paldies, Jūsu dati veiksmīgi nosūtīti.
Datu kļūda. Lūdzu, pārbaudiet ievadītos datus!
Notikusi kļūda, atkārtojiet vēlāk!