Maksājumu karšu valūtu
apmaiņas kalkulators

Datu kļūda. Lūgums mēģināt vēlāk.
Komunikācijas kļūda. Lūgums mēģināt vēlāk.

Kartes maksājuma summa

Maksājuma summa kartes konta valūtā pēc visām apmaiņām un ieskaitot visas komisijas maksas.

Bankas komisija par valūtas apmaiņu uz kartes konta valūtu.

Bankas komisija par maksājumu kartes konta valūtā.

Valūtas apmaiņas uzcenojuma procentuālā daļa bez komisijas maksām pret ECB kursu.

Valūtas apmaiņas uzcenojuma procentuālā daļa ar komisijas maksām pret ECB kursu.

/

Eiropas Centrālās Bankas (ECB) valūtas apmaiņas kurss

Mastercard valūtas apmaiņas kurss

Bankas valūtas apmaiņas kurss

Saskaņā ar 2019. gada 19. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/518 attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas konvertēšanu, ir jāveicina iekšējā tirgus darbība un jānovērš nevienlīdzības starp maksājumu pakalpojumu lietotājiem euro zonā un citās ES dalībvalstīs attiecībā uz pārrobežu maksājumiem euro valūtā.

Kalkulators ir paredzēts maksājumu karšu lietotājiem attiecībā uz darījumiem ar maksājumu kartēm, lai saņemtu informāciju par maksām, kuras maksājumu pakalpojumu lietotājiem radīsies par darījumu un valūtas konvertēšanu attiecībā uz visiem kartei piesaistītajiem maksājumiem, tām būtu jābūt redzamām, salīdzināmām un izteiktām vienā un tajā pašā veidā, proti, kā procentu uzcenojumus salīdzinājumā ar aktuālākajām pieejamām Eiropas Centrālās bankas (ECB) publiskotajām atsauces likmēm euro.