Iekšējās kontroles
sistēma

RIB ievēro LR un starptautiskos tiesību aktus, kas reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma, proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju prasību ievērošanu (NILLTPFN/Sankcijas). RIB iekšējā kontroles sistēma ir izveidota, balstoties uz „KYC - Pazīsti savu Klientu” pamatprincipiem.

Būtiskākie procesi, kas nodrošina NILLTPFN/Sankciju jomas risku pārvaldību:

 • Risku identifikācija un novērtēšana
 • Pienācīga NILLTPF un sankciju risku pārvaldība
 • Trīs aizsardzības līniju princips
 • Aizdomīgu finanšu darījumu atklāšana un ziņošana
 • Klienta darbības un darījumu uzraudzība
 • ANO,OFAC, ES, LR noteikto sankciju ievērošana
 • Potenciālā klienta akceptēšanas procedūras:
  • Klienta identifikācija, verifikācija
  • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana un apstiprināšana
  • Plānotās sadarbības būtības noskaidrošana (Klienta partneru,darbības shēmas, naudas līdzekļu izcelsmes un labklājības noskaidrošana un pārbaude)
  • Klienta riska profila noteikšana, lēmumu pieņemšana un uzskaite
 • Informācijas plūsmas pārvaldība - informācijas saglabāšana un regulāra atjaunināšana
 • Bankas darbinieku nepārtraukta apmācība.


Informatīvi materiāli klientiem par NILLTPFN/Sankcijas prasībām un pamatprincipiem, ko bankas ievēro savā darbībā:

Kas jāzina uzņēmējiem par starptautisko sankciju politiku (informatīvs materiāls)
Patiesais labuma guvējs biedrībās (informatīvs materiāls)
Ko dara bankas, lai nepieļautu Latvijas finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgiem mērķiem (informatīvs materiāls)
Kāpēc bankas jautā? (informatīvs materiāls)
Vadlīnijas sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā (informatīvs materiāls)
Mīti un patiesība par "naudas atmazgāšanas" apkarošanu un starptautisko finanšu sankciju ievērošanu (informatīvs materiāls)
Augsta un paaugstināta NILLTPF riska valstu saraksts