FATCA – Foreign Account
Tax Compliance Act

Foreign Account Tax Compliance Act ir Amerikas Savienoto Valstu likums „Par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi”, kura galvenais mērķis ir cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko veic vai var veikt FATCA likuma subjekti.

FATCA prasības Latvijas Republikas teritorijā ir ieviestas 2014. gada 1. jūlijā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākuma izpildi (FATCA) ieviešanu“.

AS “Reģionālā investīciju banka” FATCA prasību izpildei nodrošina informācijas iegūšanu, apstrādāšanu un reizi gadā, sākot ar 2015. gadu, nodošanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvu aktu prasībām par tiem klientiem, kuri atbilst FATCA likuma subjekta statusam. Šim nolūkam banka pieprasa klientiem aizpildīt un iesniegt nepieciešamās veidlapas, norādot informāciju par nodokļu rezidenci un nodokļu maksātāja numuru, pievienojot apliecinošus dokumentus (piem., ASV Iekšējā ieņēmumu dienesta nodokļu formas vai citus dokumentus).

Detalizētāka informācija par FATCA pieejama:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
https://likumi.lv/doc.php?id=270871
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

ASV Iekšējā ieņēmumu dienesta nodokļu formas un aizpildīšanas instrukcijas pieejamas:
https://www.irs.gov/forms-instructions

Banka informē, ka:

  • saturam ir informatīvs raksturs, aicinām klientus rūpīgi izpētīt informāciju par savu nodokļu rezidenci, nodokļu maksātāja numuru un gadījumā, ja rodas jautājumi, vērsties savas valsts nodokļu administrācijās un/vai pie nodokļu konsultantiem.
  • banka ir reģistrēta ASV nodokļu administrācijas mājaslapā, un tai ir piešķirts starptautiskais identifikācijas numurs (Global Intermediary Identification Number, GIIN) - IHE8ND.00001.ME.428.
  • banka sniedz ziņojumu saskaņā ar modeli Model 1 IGA (Reporting Model 1 FFI)