RIB Open
Banking

AS “Reģionālā investīciju banka” (turpmāk - RIB), ievērojot PSD2* prasības, sākot ar 01.06.2019., atver Maksājumu ierosināšanas un Konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk Trešajām pusēm) pieeju RIB Open Banking platformai.

Pieslēgties RIB Open Banking platformai ir iespējams tām Trešajām pusēm, kuras ir saņēmušas:

 • finanšu uzraudzības iestāžu** izsniegtu licenci;
 • QWAC (Qualified Website Authentication Certificate) sertifikātu, kas atbilst PSD2 regulējošajam tehniskajam standartam ( Regulatory Technical Standards (RTS))

Platforma nodrošina Maksājumu ierosināšanas un Konta informācijas pakalpojumus. Detalizētu informāciju par platformas darbību un tās piedāvātajiem pakalpojumiem lūdzam skatīt PSD2 API specifikācija un izmantošanas instrukcijā.

Jautājumu, problēmu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar banku, izmantojot e-pastu [email protected]

 * PSD2 (Payment Service Directive 2)- Eiropas Otrā Maksājumu pakalpojumu direktīva, kas paredz banku pienākumu nodrošināt piekļuvi klientu datiem jebkuram atbilstoši licencētam uzņēmumam. Latvijā tās nosacījumi iestrādāti Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā.

** Trešās puses licencē valsts iestādes, kas regulē un pārrauga maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Latvijā tā ir Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK).  Pilns saraksts ar iestādēm, kuras ir tiesīgas izsniegt šīs licences pieejams šeit.

Open Banking testa platforma

Eiropas Otrā Maksājumu pakalpojumu direktīva (PSD2) paredz banku pienākumu nodrošināt piekļuvi klientu datiem jebkuram atbilstoši licencētam uzņēmumam. Tādejādi bankas dod iespēju trešām pusēm – pakalpojumu sniedzējiem radīt jaunas paaudzes digitālos risinājumus finanšu jomā, kas klientiem ļauj vēl ātrāk, ērtāk un vienkāršāk pārvaldīt kontus un veikt maksājumus, nezaudējot stingro datu aizsardzību un drošību.

RIB, ievērojot PSD2 prasības, ar 25.02.2019. atvēra pieeju Open Banking platformas testa videi trešajām pusēm (finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem (fintech), jaunuzņēmumiem, lietojumprogrammu izstrādātājiem).

Kas ir RIB Open Banking?

Tā ir platforma, kas dod iespēju licencētiem pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot lietojumprogrammu saskarni (API) pieslēgties Bankas infrastruktūrai un izveidot saviem klientiem jaunākās paaudzes digitālos risinājumus finanšu jomā.  Platforma šobrīd var tikt izmantota testēšanas un izstrādes mērķiem. Tajā ir pieejami tikai testa dati, kas nav reāli, īsti klientu dati (caur testēšanas mehānismu nenotiks jutīgas informācijas apmaiņa). 

Ko būs iespējams testēt RIB Open Banking?

Platformā, izmantojot API, būs pieejama funkcionalitāte maksājumu ierosināšanas un konta informācijas pakalpojumu testēšanai ar testa datiem.

Kā piekļūt RIB Open Banking?

Lai iegūtu piekļuvi, lūdzu nosūtiet uz Bankas e-pasta adresi [email protected] šādu informāciju:

 • Kontaktpersonas vārds, uzvārds
 • Kontaktpersonas e-pasta adrese
 • Uzņēmuma nosaukums
 • Uzņēmuma darbības apraksts
 • Licences numurs*
 • IP adrese, no kuras plānojat pieslēgties.

*  Maksājumu iestādes vai Elektroniskās naudas iestādes izsniegtais licences numurs. Institūciju, kuras ir tiesīgas izsniegt šīs licences, saraksts pieejams šeit.

Ja licences iegūšana šobrīd ir  procesā (ir iesniegts attiecīgs pieteikums kādai no sarakstā uzskaitītajām institūcijām), lūdzu to norādīt.

Divu darba dienu laikā Bankas pārstāvis sazināsies ar Jums un nodrošinās ar nepieciešamo dokumentāciju un pieejas tiesībām testa videi.

RIB nodrošinās atbalstu pieslēguma un funkcionālai testēšanai, kā arī ir atvērta jaunām idejām un iespējām. Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Banku pa e-pastu [email protected]

Informācija klientiem

Informējam, ka RIB, ievērojot PSD2 prasības, sākot ar 01.06.2019. atvēra Maksājumu ierosināšanas un Konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk Trešajām pusēm) pieeju RIB Open Banking platformai.

Kas ir PSD2 un RIB Open Banking?  

PSD2 ir Eiropas Otrā Maksājumu pakalpojumu direktīva, kas uzliek  bankām pienākumu, pēc klienta pieprasījuma, nodrošināt jebkuram atbilstoši licencētam uzņēmumam piekļuvi klienta informācijai. RIB Open Banking platforma ļauj licencētām Trešajām pusēm, izmantojot lietojumprogrammu saskarni (API), pieslēgties RIB infrastruktūrai un apmainīties ar informāciju. Tādējādi Banka sniedz iespēju Trešajām pusēm radīt jaunas paaudzes digitālos risinājumus finanšu jomā, kas klientiem ļaus vēl ātrāk, ērtāk un vienkāršāk pārvaldīt kontus un veikt maksājumus, saglabājot stingro datu drošību un aizsardzību, ko nodrošina banka.

Kas ir Trešās puses?

Trešās puses ir pakalpojumu sniedzēji (finanšu tehnoloģiju uzņēmumi (fintech), jaunuzņēmumi, lietojumprogrammu izstrādātāji u.c.), kas ir saņēmuši licenci šādu pakalpojumu nodrošināšanai. Trešās puses licencē valsts iestādes, kas regulē un pārrauga maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Latvijā tā ir Latvijas Banka, bet, lūdzu, ņemt vērā, ka Trešā puse var būt licencēta jebkurā Eiropas savienības valstī.

Kādus pakalpojumus Trešās puses var nodrošināt?

RIB nodrošina iespēju Trešajām pusēm savos risinājumos piedāvāt šādus pakalpojumus:

 • Kontu saraksta atspoguļošanu*
 • Konta atlikumu atspoguļošanu*
 • Konta pārskata nodrošināšanu*
 • SEPA maksājuma inicēšanu

 *RIB Trešajai pusei sniegs informāciju tikai par tiem kontiem, par kuriem Jūs dosiet atļauju. Kad pirmo reizi izmantosiet Trešo pušu pakalpojumu, lūgsim Jums Bankas Internetbankā norādīt kontus un to, cik bieži ļaujat Trešajai pusei iegūt informāciju par tiem.

Ko tas nozīmē man kā klientam?

Līdz 31.05.2019 savu kontu informāciju jūs varējāt skatīt un iniciēt maksājumus tikai no RIB Internetbankas. Sākot ar 01.06.2019 RIB sniedz  iespēju Trešajām pusēm nodrošināt jums digitālus risinājumus (piemēram, lietotnes), kuros ir iespēja pārvaldīt savus RIB kontus un iniciēt maksājumus.  Praktiski tas nozīmēs, ka jums būs iespēja no kāda Trešās puses risinājuma autorizēties RIB Internetbankā un saņemt šos servisus ne Internetbankā, bet citā lietotnē.  

 Kam pievērst uzmanību?

 1. Trešās puses vienmēr ar Jums slēgs līgumu par pakalpojumu izmantošanu. Lūdzu iepazīstieties ar līguma nosacījumiem!
 2. Atļauju skatīt noteiktus kontus un to skatīšanās biežumu, jūs sniegsiet un apstiprināsiet RIB Internetbankā. Trešā puse nesaņems informāciju par citiem kontiem, ja vien Jūs pats neizvēlēsieties to mainīt. Jebkuras izmaiņas, ko vēlēsieties veikt, būs jāiniciē Trešās puses programmatūrrisinājumā, kas Jūs novirzīs uz RIB internetbanku.
 3. Maksājums vienmēr būs jāparaksta ar Digipass kodiem. Lūdzu, vienmēr, pirms parakstīšanas, pārbaudiet maksājuma detaļas.

Jautājumu, problēmu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar Banku!

Dokumenti

Informatīvs buklets par PSD2
PSD2 API specifikācija un izmantošanas instrukcija
RIB Open Banking platformas (API) un Internetbankas statistika (2024.gada 1.ceturksnis)