Konti

AS “Reģionālā investīciju banka” sniedz pilnu bankas pakalpojumu klāstu juridisku personu kontu atvēršanai un apkalpošanai. Mēs piedāvājam saviem Klientiem atvērt multivalūtu norēķinu kontu ar ērtas attālinātās pārvaldības iespēju 24/7, kā arī atvērt darījumu kontus, lai mazinātu riskus, iegādājoties kustamo/nekustamo īpašumu.

Skatieties arī: Dokumenti

Multivalūtu norēķinu konts

 
​Multivalūtu norēķinu konta atvēršana ļaus Jums efektīvi rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem, izmantojot plašu bankas pakalpojumu klāstu.
 
 • Ērta attālinātā kontu pārvaldība, izmantojot Internetbanku;
 • Ātri un ērti bezskaidras naudas norēķini ar partneriem;
 • Papildu norēķinu kontu atvēršana dažādiem mērķiem paredzēto naudas līdzekļu sadalīšanai;
 • Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo korporatīvo maksājumu karšu noformēšana;
 • Iespēja veikt maksājumu importēšanu no grāmatvedības programmas;
 • Darījumu izsekošana Jūsu kontā Internetbankā, vai izmantojot SMS bankas pakalpojumu;
 • Iespēja saņemt kredītu Jūsu biznesa attīstībai.

Nepieciešamie dokumenti norēķinu konta atvēršanai

Uzņēmumam – Latvijas rezidentam

1. Statūti
2. Citi dokumenti, kas apstiprina konta pārvaldītāja/-u pilnvaras (Notariāli apliecinātā pilnvara u.tml.)
3. Konta pārvaldītāja/-u identifikācijas dokuments
4. Patiesā labuma guvēja/-u identifikācijas dokuments
5. Papildu dokumenti uzņēmuma sarežģītās struktūras gadījumā
6. Akcionāru reģistrs akciju sabiedrībām
7. Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma
(varētu tikt pieprasīti, kas apstiprina saimnieciskās darbības veikšanu un par naudas līdzekļu izcelsmes avotu)

Uzņēmumam – Latvijas nerezidentam

1. Dokuments, kas apstiprina juridiskās personas reģistrāciju
(Certificate of Incorporation, Articles of Incorporation u.tml.). *
2. Statūti
(Operating Agreement, Articles and Memorandum of Association u.tml.) *
3. Dokumenti, kas apstiprina juridiskās personas pārstāvju pilnvaras
(Minutes of the Meeting of the Shareholders, Power of Attorney u.tml.) *
4. Akcionāru reģistrs un/vai cits dokuments, kas apstiprina juridiskās personas īpašniekus vai akcionārus
(Shareholders Register, Share Certificate, Nominee Agreement, Declaration of Trust u.tml.)
5. Personu pases, kurām ir paraksttiesības, un/vai amatpersonu un/vai akcionāru (kurām pieder 10 un vairāk procenti no statūtu kapitāla) pases kopijas.
Pases kopijā jābūt norādītam: vārdam, uzvārdam, personas kodam (ja tāds ir), sērijai, numuram, izsniegšanas datumam un vietai, derīguma termiņam, fotogrāfijai, parakstam un pilsonībai
6. Certificate of Good Standing (gadījumā, ja juridiskā persona reģistrēta ilgāk nekā 1 gadu) *
7. Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma

* Augstāk norādītajiem dokumentiem jābūt legalizētiem (piemēram: Apostille, konsulārā legalizācija u.tml., atkarībā no uzņēmuma reģistrācijas valsts).

Bankā pieņem dokumentus latviešu, krievu vai angļu valodā. Ja Bankā tiek iesniegts dokuments citā valodā, tam jābūt iztulkotam vienā no iepriekšminētajām valodām. Šo dokumentu tulkojumam, pēc Bankas pieprasījuma, jābūt apliecinātam attiecīgās valsts konsulārajā pārstāvniecībā, notariāli, pie zvērināta tulka vai citā Bankas noteiktajā kārtībā.

Par jautājumiem saistībā ar norēķinu konta atvēršanu lūdzam zvanīt Klientu Info Servisam +371 67 359 000 vai vērsties Bankā Rīgā, J. Alunāna ielā 2 vai Bankas pārstāvniecībā Ukrainā Odesā, Krasnova ielā 6/1.

Darījuma konts

Darījuma konts ir pakalpojums, kas mazina riskus nekustamā/kustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījumos, kuros Banka rīkojas garanta statusā starp abām darījumā iesaistītajām pusēm.

Skatieties arī: Dokumenti

Kā notiek pirkšanas/pārdošanas darījums, izmantojot darījuma kontu?

 

 • Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju līgumu, kurā nosaka darījuma nosacījumus, tā īstenošanai nepieciešamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus. Pircēja pārskaitītā naudas summa par preci vai īpašumu tiek izmaksāta pārdevējam tikai pēc tam, kad abas puses ir iesniegušas bankai visus darījuma konta līgumā paredzētos dokumentus.
 • Neviens no darījuma partneriem nevar piekļūt līdzekļiem, kamēr nav noformēti un nav iesniegti Bankai visi dokumenti.
 • Banka pārbauda iesniegtos dokumentus un, pārliecinoties par to atbilstību līguma noteikumiem, īsteno darījumu – pārdevējs saņem naudu, bet pircējs – īpašuma dokumentu oriģinālus.
 • Ja līguma darbības termiņa laikā darījums nenotika, piemēram, Bankai netika iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, darījuma kontā ieskaitītie līdzekļi tiek atgriezti pircējam.
 
 
 
Par jautājumiem saistībā ar darījuma konta atvēršanu lūdzam zvanīt Klientu Info Servisam +371 67 359 000 vai vērsties Bankā Rīgā, J. Alunāna ielā 2.