Jaunumi

17. dec. 2018

Par darba laika izmaiņām

Par darba laika izmaiņām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

13. nov. 2018

Par darba laika izmaiņām

Darba laika izmaiņas novembrī

20. sep. 2018

Izmaiņas pakalpojumu cenrādī

Izmaiņas pakalpojumu cenrādī “Pārvedumi” Cienījamie Klienti! Informējam, ka 2018. gada 20. novembrī stāsies spēkā jauna versija pakalpojumu cenrādim “Pārvedumi Latvijas Republikas nerezidentiem”. Sakot ar šī gada 20. novembri par katru ienākošu pārvedumu ar komisijas veidu BEN un SHA tiks iekasēta komisija 5 EUR apmērā. Ar jauno pakalpojumu cenrādi “Pārvedumi Latvijas Republikas nerezidentiem”, lūdzu, iepazīstieties šeit.

19. sep. 2018

Par darba laika izmaiņām

Par darba laika izmaiņām septembrī Pirmdien, 24. septembrī, sakarā svētku dienu Latvijas Republikā (Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena), Bankai būs brīvdiena. AS „Reģionālā investīciju banka”

10. jūl. 2018

Par izmaiņām pakalpojumu cenrāžos

Par izmaiņām pakalpojumu cenrāžos Cienījamie Klienti! Informējam, ka 2018. gada 10. septembrī stāsies spēkā jaunas versijas pakalpojumu cenrāžiem “Maksājumu kartes”: Maksājumu kartes juridiskām personām Latvijas Republikas rezidentiem; Maksājumu kartes juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem; Maksājumu kartes fiziskām personām Latvijas Republikas rezidentiem; Maksājumu kartes fiziskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem; Maksājumu karte MasterCard World Elite. Ar jaunajiem pakalpojumu cenrāžiem Latvijas Republikas rezidentiem, lūdzu, iepazīstieties šeit. Ar jaunajiem pakalpojumu cenrāžiem Latvijas Republikas nerezidentiem, lūdzu, iepazīstieties šeit. AS „Reģionālā investīciju banka”

04. jūl. 2018

Par darba laika izmaiņām

Par Bankas darba laika izmaiņām jūlijā Pirmdien, 9. jūlijā, sakarā ar pārcelto svētku dienu Latvijas Republikā (8. jūlijs – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena), Bankai būs brīvdiena. AS „Reģionālā investīciju banka”

18. jūn. 2018

Par Investīciju depozīta programmu

Noslēgusies Investīciju depozīta programma „ASV tehnoloģijas sektors”

07. jūn. 2018

Par darba laika izmaiņām

Par Bankas darba laika izmaiņām jūnijā Piektdien, 22. jūnijā, sakarā ar pirmssvētku dienu Latvijas Republikā, Klientus Rīgas ofisa telpās apkalposim līdz plkst. 16:00.

28. mai. 2018

Par izmaiņām maksājumu uzdevumu pieņemšanas laikos

Izmaiņas maksājumu uzdevumu pieņemšanas laikos Cienījamie Klienti! Informējam, ka 2018. gada 28. jūlijā stāsies spēkā jaunas versijas pakalpojumu cenrāžiem “Pārvedumi”. Izmaiņas cenrāžos neskar komisijas maksu apmērus, bet attiecas uz maksājumu uzdevumu pieņemšanas laikiem. Sakarā ar partnerbanku darba laikiem, sākot ar 28 jūliju: - Ekspress pārvedumi ASV dolāros tiks pieņemti līdz plkst. 15:00; - SEPA maksājumi tiks pieņemti līdz plkst. 15:00. Ar jauno pakalpojumu cenrādi “Pārvedumi Latvijas Republikas nerezidentiem”, lūdzu, iepazīstieties šeit. Ar jauno pakalpojumu cenrādi “Pārvedumi Latvijas Republikas rezidentiem”, lūdzu, iepazīstieties šeit.

23. mai. 2018

Par izmaiņām Vispārējos darījumu noteikumos

Izmaiņas Vispārējos darījumu noteikumos Cienījamie Klienti! Informējam, ka 2018. gada 23. jūlijā stāsies spēkā jaunā redakcija dokumentam “Vispārējie darījumu noteikumi”. Izmaiņas noteikumos ir veiktas saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasību ieviešanu, tajā skaitā nosakot datu subjekta jēdzienu un datu apstrādes pamatojumu. Vienlaikus ir veikti būtiski precizējumi noteikumos attiecībā uz kontu apkalpošanu, tā valūtu, maksājumu veikšanu, skaidras naudas darījumiem, dokumentārajām operācijām u.c. Aicinām rūpīgi iepazīties ar Vispārējo darījumu noteikumu jauno redakciju, un neskaidrību gadījumā sazināties ar savu klientu menedžeri. Dokuments ir pieejams šeit.

21. mai. 2018

Par izmaiņām Regulārā maksājuma noteikumos

Izmaiņas Regulārā maksājuma noteikumos Cienījamais Klient! Informējam, ka 2018. gada 21. jūlijā stāsies spēkā jaunā versija dokumentam “Regulārā maksājuma noteikumi”. Noteikumi ir papildināti ar punktu 4.4.5., kas nosaka, ka Banka var neizpildīt Regulāro maksājumu, ja tā izpilde rīkojumā norādītajam Saņēmējam var radīt Bankai reputācijas risku vai neatbilst Bankas iekšējai politikai vai Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai citiem Bankai saistošiem normatīviem aktiem. Ar jauno dokumenta versiju, lūdzu, iepazīstieties šeit.

30. apr. 2018

Par izmaiņām dokumentos

Par izmaiņām dokumentos Informējam jūs, ka 2018. gada 1. jūlijā stāsies spēkā jaunā versija dokumentam “Maksājumu karšu izsniegšanas, lietošanas un apkalpošanas noteikumi”. Ar jauno dokumenta versiju, lūdzu, iepazīstieties šeit. 2018. gada 1. jūlijā stāsies spēkā jaunā versija pakalpojumu cenrādim “Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem”. Jauniem Klientiem, kuri uzsāks konta apvēršanas procesu pēc 1. maija, izmaiņas cenrādī stāsies spēkā 2018. gada 1. maija. Ar jauno pakalpojumu cenrādi “Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem”, lūdzu, iepazīstieties šeit. AS „Reģionālā investīciju banka”

26. apr. 2018

Par neatkarīgu revidentu ziņojumu

AS “Reģionālā investīciju banka” ir saņēmusi neatkarīgu revidentu ziņojumu AS “Reģionālā investīciju banka” ir saņēmusi neatkarīgu revidentu ziņojumu un publicējusi auditēto konsolidēto un Bankas gada pārskatu par 2017. gadu.

25. apr. 2018

Par darba laika izmaiņām

Par Bankas darba laika izmaiņām maija brīvdienās Pirmdien, 30. aprīlī, un ceturtdien, 3. maijā, sakarā ar pirmssvētku dienām Latvijas Republikā Klientus Rīgas ofisa telpās apkalposim līdz plkst. 16:00. Otrdien, 1. maijā, un piektdien, 4. maijā, sakarā ar svētku dienām Latvijas Republikā Bankai būs brīvdienas.

06. apr. 2018

Par Bankas peļņas rādītājiem 2017.gadā

AS "Reģionālā investīciju banka" peļņa pagājušajā gadā bija 2,67 miljoni eiro

03. apr. 2018

Par Bankas gada pārskatu

Par AS “Reģionālā investīciju banka” auditēto konsolidēto un Bankas gada pārskatu Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma noteikumiem Bankas auditēto konsolidēto un gada pārskatu kopā ar auditoru ziņojumu ir jāpublicē līdz 1.aprīlim. Saistībā ar pēdējā laika notikumiem Latvijas finanšu tirgū Ministru kabinets šā gada 3.aprīļa sēdes darba kārtībā papildus ir iekļāvis likumprojektu par izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā attiecībā uz aizliegumu apkalpot čaulas kompānijas, kā rezultātā konsolidētajā un Bankas gada pārskatā nepieciešams iekļaut papildus informāciju. Līdz ar to objektīvu iemeslu dēļ auditoru ziņojumu šogad nav iespējams iegūt likumā noteiktajā termiņā, Banka turpina aktīvi strādāt ar auditoriem pie nepieciešamās papildus informācijas sagatavošanas. Ņemot vērā neparedzētos apstākļus, šogad auditētais konsolidētais un Bankas gada pārskats tiks publicēts pēc 1.aprīļa. Konsolidētais un Bankas gada pārskats kopā ar auditoru ziņojumu tiks publicēts tuvākajā laikā un būtiski neatšķirsies no šobrīd publicētā dokumenta.

07. mar. 2018

Par darba laika izmaiņām

Par Bankas darba laika izmaiņām Lieldienu brīvdienās Ceturtdien, 29. martā, sakarā ar pirmssvētku dienu Latvijas Republikā Klientus Rīgas ofisa telpās apkalposim līdz plkst. 16:00. Piektdien, 30. martā, un pirmdien, 2. aprīlī, sakarā ar svētku dienām Latvijas Republikā bankai būs brīvdienas.

21. feb. 2018

Par investīciju depozīta programmu

21.02.2018 Veiksmīgi noslēgusies pieteikšanās Investīciju depozīta programmai „ASV tehnoloģijas sektors” Informējam Jūs, ka pieteikšanās Investīciju depozīta programmai „ASV tehnoloģijas sektors”, kas tika izsludināta š.g. 24. janvārī, ir veiksmīgi noslēgusies. Banka saņēma pieteikumus par summu, kas pārsniedz 350 tūkst. ASV dolāru, un šī summa ir pietiekama, lai uzsāktu depozīta programmu. Bāzes aktīva cena uz depozīta sākuma datumu: 68 USD. Dalības apmērs bāzes aktīva pieaugumā ir 8.38%. Ņemot vērā Investīciju depozītu programmu pieprasījumu, drīzumā sāksies pieteikšanās nākamajai Investīciju depozīta programmai. Investīciju depozīts ļauj nopelnīt, neriskējot ar ieguldīto summu, ievērojami vairāk, nekā parastais termiņnoguldījums. Investīciju depozīta ienesīgums ir piesaistīts bāzes aktīva ienesīgumam. Vairumā gadījumu bāzes aktīvs ir attīstītajos ASV un Eiropas tirgos publiski tirgota akcija. Banka neierobežo Klienta ienākumu, un pateicoties tam, būtiskas labvēlīgas bāzes aktīva cenas izmaiņas gadījumā Investīciju depozīta ienesīgums var krietni pārsniegt parastā termiņnoguldījuma likmi. Izmantojot savu ilggadējo pieredzi pasaules finanšu tirgos, Banka veido savas investīciju depozītu programmas tā, lai tās strādātu ar iespējami augstāku peļņas varbūtību. Turklāt, mēs nodrošinām iespēju pēc Klienta prasībām izstrādāt arī individuālu Investīciju depozīta programmu. Ja jums ir radusies interese par investīciju depozītu programmām, lūdzu, zvaniet Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstiet e-pastu uz: [email protected].

24. jan. 2018

Par investīciju depozīta programmu

Piedāvājam Jūsu uzmanībai jaunu investīciju depozīta programmu Mēs piedāvājam iespēju ieguldīt brīvos naudas līdzekļus Investīciju depozītā, kas ļauj nopelnīt, neriskējot ar ieguldīto summu, ievērojami vairāk, nekā parastais termiņnoguldījums. Šobrīd Banka piedāvā Investīciju depozīta programmu “ASV TEHNOLOĢIJAS SEKTORS”, bez iestāšanās komisijas. Ar Investīciju depozīta aktuālajiem piedāvājumiem un to noteikumiem aicinām iepazīties šeit. Pieteikties dalībai programmā ir iespējams līdz šī gada 16. februārim, minimālā ieguldījuma summa ir 1 000 ASV dolāri. Pieteikumu Jūs varat noformēt Internetbankā, sadaļā “Investīcijas”.

23. jan. 2018

Par Investīciju depozīta programmu

Noslēgusies pirmā Investīciju depozīta programma „ASV tehnoloģijas sektors” Informējam jūs, ka veiksmīgi ir noslēgusies pirmā Investīciju depozīta programma „ASV tehnoloģijas sektors”, kura sākās 2017. gada 23. augustā. Programmas īstenošanas rezultāta ienesīgums sasniedza 3,5% gadā. Tuvākajā laikā tiks izsludinātas jaunas Investīciju depozīta programmas. Investīciju depozīts ļauj nopelnīt, neriskējot ar ieguldīto summu, ievērojami vairāk, nekā parastais termiņnoguldījums. Investīciju depozīta ienesīgums ir piesaistīts bāzes aktīva ienesīgumam. Vairumā gadījumu bāzes aktīvs ir attīstītajos ASV un Eiropas tirgos publiski tirgota akcija. Banka neierobežo Klienta ienākumu, un pateicoties tam, būtiskas labvēlīgas bāzes aktīva cenas izmaiņas gadījumā Investīciju depozīta ienesīgums var krietni pārsniegt parastā termiņnoguldījuma likmi. Izmantojot savu ilggadējo pieredzi pasaules finanšu tirgos, Banka veido savas Investīciju depozītu programmas tā, lai tās strādātu ar iespējami augstāku peļņas varbūtību. Turklāt, mēs nodrošinām iespēju pēc Klienta prasībām izstrādāt arī individuālu Investīciju depozīta programmu. Ja jums ir radusies interese par investīciju depozītu programmām, lūdzu, zvaniet Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstiet e-pastu uz: [email protected].

19. jan. 2018

Par izmaiņām Latvijas Republikas nodokļu sistēmā

Izmaiņas Latvijas Republikas nodokļu sistēmā 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuras skar personas, kas veido dažāda veida uzkrājumus. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri tika palielināta ienākuma nodokļa likme ienākumam no kapitāla no 10% līdz 20%. Šis nodoklis ir maksājams no ienākumiem no kapitāla, par kuriem tiek uzskatīti: dividendes procentu ienākums ienākums no dzīvības apdrošināšanas līgumiem ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas Pie tam, no 15% līdz 20% tika palielināta ienākuma nodokļa likme ienākumam no darījumiem ar kapitāla aktīviem. Ar nodokli tiek aplikts ienākums no aktīvu pārdošanas, par kuriem tiek uzskatīti: nekustamais īpašums akcijas kapitāla daļas pajas ieguldījumu fondu apliecības parāda instrumenti zelts un dārgmetāli u.c. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka nodokļu nomaksas procedūra netiek mainīta - nodokļu atskaitījumus par ienākumiem no kapitāla, tapāt kā līdz šim, veiks Banka. Ienākuma nodoklis no darījumiem ar kapitāla aktīviem ir jāmaksā patstāvīgi.