03. apr. 2020

Par Bankas darba laika izmaiņām Lieldienās

Lieldienās Bankai ir noteikts sekojošs darba laiks:

09.04.2020    9.00 – 16.00 
10.04.2020    brīvdiena
13.04.2020    brīvdiena

Priecīgas Lieldienas

AS "Reģionālā investīciju banka"