20. feb. Arhīvs

Jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi”

Informējam jūs, ka, sākot ar 2015. gada 20. aprīli, stāsies spēkā jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi” rezidentiem un nerezidentiem.

Jaunajos Pakalpojumu cenrāžos „Pārvedumi” sadaļā „Papildu pakalpojumi” vairs netiks piedāvāta iespēja pārvedumus iesniegt ar faksa starpniecību.

Ar jaunajiem Pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi”, lūdzu, iepazīstieties mūsu mājas lapā.

Lai vienotos par mūsdienīgāku pārvedumu iesniegšanas veidu attālināti, lūdzu, zvaniet Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstiet [email protected].