Izmaiņas Bankas pakalpojumu cenrādī no 2022.gada 15.augusta

Cienījamie Klienti!

Informējam, ka 2022. gada 15.augustā stāsies spēkā jaunā redakcija šādiem Bankas dokumentiem:
 
  • Pakalpojumu cenrādis: Konta apkalpošana juridiskām personām LR rezidentiem
  • Pakalpojumu cenrādis: Konta apkalpošana juridiskām personām LR nerezidentiem
  • Pakalpojumu cenrādis: Konta apkalpošana fiziskām personām LR nerezidentiem
  • Pakalpojumu cenrādis: Konta apkalpošana fiziskām personām LR rezidentiem
 

Dokumenti ir pieejami mūsu mājaslapā šeit.

AS „Reģionālā investīciju banka”