Lapas Karte

- Par banku
- Jaunumi
- Arhīvs
- Vēsture
- 2015. gads
- 2014. gads
- 2010. - 2013. gads
- 2007. - 2009. gads
- 2001. - 2006. gads
- Akcionāri
- Padome
- Valde
- Valdes priekšsēdētāja p.i.
- Valdes loceklis
- Valdes loceklis
- Organizācijas struktūra
- Darba piedāvājumi
- Prakses iespējas
- Kredītu daļā
- Iekšējās kontroles sistēma
- Informācija par starptautiskajām sankcijām
- Ierosinājumi un sūdzības
- Pakalpojumi
- Noguldījumi
- Noguldījumu garantiju fonds
- Subordinētais depozīts
- Investīciju depozīts
- Investīcijas
- Obligāciju emisija
- Obligāciju emisijas sērija RIB SUBUSD-01/2016
- Obligāciju emisijas sērija RIB SUBUSD-03/2016
- Obligāciju emisijas sērija RIB SUBUSD-04/2016
- Ieguldījumu fondi
- Finanšu instrumenti
- Pārskati par sniegtajiem pakalpojumiem
- Informācija par Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu
- Noguldījumu garantijas sistēma un garantētās atlīdzības lielums
- Ieguldītāju aizsardzības sistēma un garantētās atlīdzības lielums
- Interešu konfliktu novēršana
- EMIR
- LEI kods
- Konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos
- Finanšu instrumentu portfeļa pārvaldīšana
- Dārgmetāli
- e-Commerce
- Dokumentārās operācijas
- Maksājumu kartes
- Maestro
- MasterCard Mass
- MasterCard Business
- MasterCard Gold
- MasterCard World Elite
- Konsjerža pakalpojumi
- Palīdzība ārkārtas situācijās
- Apdrošināšanas polise AXA Travel Insurance
- Priority Pass
- MasterCard Global Services Premium
- Maksājumu karšu drošība
- Papildu piedāvājumi karšu lietotājiem
- Automobiļa nomas rezervācija
- Apdrošināšana
- Bankomāti
- Droši pirkumi internetā
- Biežāk uzdotie jautājumi
- Karšu izmantošanas ierobežojumi/aizliegumi
- Aizdevumi
- Aizdevumi apgrozāmo līdzekļu palielināšanai
- Nepieciešamie dokumenti
- Fiziska persona
- Juridiska persona
- Norēķinu konts
- Nepieciešamie dokumenti
- Latvijas rezidents
- Latvijas nerezidents
- Fizisko personu norēķinu kontu maiņa
- Pamatkonts
- Internetbanka
- SMS banka
- SMS bankas lietošanas pamācība
- Pārvedumi
- Regulārais maksājums
- Individuālie seifi
- Skaidras naudas operācijas
- Darījuma konts
- Uzturēšanās atļauja Latvijā
- Pakalpojumu apmaksa
- Dokumenti
- Vispārējie darījumu noteikumi
- Pakalpojumu cenrāži
- Pakalpojumu cenrāži Latvijas Republikas rezidentiem
- Pakalpojumu cenrāži Latvijas Republikas nerezidentiem
- Norēķinu konts
- SMS banka
- Pārvedumi
- Maksājumu kartes
- Kredīti
- Dokumentārās operācijas
- Investīcijas
- Noguldījumi
- Individuālie seifi
- Internetbanka
- Iekšējās kontroles sistēma
- Fizisko personu datu apstrāde
- Informācija
- Noguldījumu kalkulators
- Valūtu kursi
- Bezskaidras naudas konvertācija
- Skaidras naudas konvertācija
- Noguldījumu procentu likmes
- Procentu izmaksa termiņa beigās
- Procentu izmaksa reizi mēnesī
- Gada pārskati
- Pīlārs III - Informācijas atklāšana
- Ceturkšņu finanšu rādītāji
- Korespondējošo banku saraksts
- Fizisko personu datu apstrāde
- Informācija par sīkdatņu izmantošanu
- Kontakti
- Galvenais ofiss
- Pārstāvniecības Ukrainā
- Pārstāvis Maskavā
- Pieteikties apmeklējumam
- Rekvizīti


Valūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1458 1.1232 RUB 78.2681 71.5274 GBP 0.8951 0.8774 16.11.2018

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00