2014. gads

2014. gadā RIB turpināja sekmīgu attīstību, kuru apliecina visu būtiskāko finanšu rādītāju pieaugums. Bankas 2014. gada operatīvā peļņa bija 6,2 milj. EUR. RIB izveidoja 8 milj. EUR uzkrājumus nedrošiem kredītiem, kas kopsummā radīja 1,88 milj. EUR zaudējumus.

Salīdzinot ar 2013. gadu, 2014. gadā RIB noguldījumu portfelis pieauga par 36% un 2014. gada 31. decembrī bija 541 milj. EUR, savukārt aktīvu apjoms pieauga par 35,7% un 2014. gada 31. decembrī sasniedza 592,50 milj. EUR. Klientu skaits 2014. gadā pieauga par 21,22%, un vislielākais pieaugums bija ārvalstu Klientu segmentā, tieši juridisko personu sektorā.

RIB secināja, ka kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanas process, kas samazināja kredītportfeļa apjomus, ir iegājis beigu stadijā, jo kreditēšanas apjomi sāk pieaugt. Salīdzinot ar 2013. gada 31. decembri, RIB kredītportfelis ir pieaudzis par 0,8% un sastāda 70,4 milj. EUR. Šajā periodā tika parakstīti jauni kredītlīgumi par kopējo summu 19,1 milj. EUR, kas piešķirti rūpniecības, vairumtirdzniecības, transporta un loģistikas nozaru finansēšanai.

2014. gada beigās RIB vērtspapīru portfelis sasniedza 199,94 milj. EUR un tas ir būtiski pieaudzis, salīdzinot ar 2013. gada 31. decembri, kad vērtspapīru portfelis sastādīja tikai 23,56 milj. EUR. Vērtspapīru portfeļa pieaugums tika nodrošināts, pateicoties investīcijām augsta kredītreitinga valdību īstermiņa obligācijās.

RIB papildināja savu investīciju pakalpojumu klāstu un nodrošina iespēju Klientiem iegādāties Franklin Templeton un East Capital ieguldījumu fondus. Lai ieguldījumu fondu darījumi būtu pieejami arī attālināti, gada otrajā pusē tika izveidoti attālināti ieguldījumu fondu lietošanas mehānismi –  jauns ieguldījumu fondu modulis Internetbankas sadaļā „Finanšu Instrumenti”, kā arī jauns ieguldījumu fondu izvēles rīks.

Salīdzinot ar 2013. gadu, 2014. gadā aktīvo maksājumu karšu skaits pieauga par 41,85%, bet maksājumu karšu apgrozījums pieauga par 19,75% un 2014. gada 31. decembrī pārsniedza 26 milj. EUR.

2014. gada novembrī FKTK RIB noteica individuālo kapitāla prasību – 13,5%, kurā ietilpst arī 2,5% liela kapitāla saglabāšanas rezerve. RIB 2014. gadā šo FKTK prasību izpildīja. Savukārt FKTK noteiktā individuālā likviditātes rādītāja prasība bija 60% un 2014. gadā RIB likviditātes rādītājs bija 91,06%.

Grafiki

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1451 1.1225 RUB 79.3787 72.5422 GBP 0.9074 0.8895 18.12.2018

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00