2010. - 2013. gads

2013. gads RIB ir bijis veiksmīgs attīstības posms. Bankas pamatdarbības peļņa 2013. gadā bija 945,803 EUR. Turklāt, uzlabojot aktīvu kvalitāti, RIB visa 2013. gada garumā ir veikusi apjomīgus uzkrājumus nedrošiem kredītiem kopsummā 8.37 milj. EUR apmērā.  

2. ceturksnī daļa naudas līdzekļu no bankas bilances tika pārvietoti ārpusbilancē, tādēļ bankas aktīvi, salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, samazinājās par 6.8% un 2013. gada 31. decembrī bija 451.65 milj. EUR.  Bankas Klientu kopējais naudas apjoms, kas tiek uzskaitīts bilancē un ārpusbilancē, salīdzinot ar 2012. gadu, kopumā ir palielinājies par 10.3%.  

Arī  2013. gadā RIB turpināja uzlabot kredītportfeļa kvalitāti, tāpēc kredītportfeļa apjoms 2013. gada 31. decembrī bija 69.85 milj. EUR. Savukārt noguldījumu portfelis 2013. gada 31. decembrī sastādīja 397.79 milj. EUR. 

Gada beigās banka apkalpoja 4839 Klientus, un, salīdzinot ar 2012. gada rezultātiem, Klientu skaits 2013. gadā ir pieaudzis par 19.4%. 

2013. gadā RIB uzsāka vērienīgu korespondējošo banku tīkla paplašināšanu, un gada laikā atvēra vairākus jaunus korespondējošos kontus Ķīnā, Turcijā un Krievijā. Paplašinot korespondējošo banku tīklu, banka ir uzlabojusi pārvedumu apkalpošanas kvalitāti, efektīvi un ātri nogādājot Klientu naudas līdzekļus galamērķī. Šo inovāciju novērtējuši arī mūsu Klienti, jo izejošo pārvedumu skaits 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, ir pieaudzis par 11.7%. 

Turpinot iepriekšējo gadu pozitīvo tendenci, arī 2013. gadā dokumentāro operāciju pakalpojumu apjoms un skaits pieauga. Salīdzinot ar 2012. gadu, akreditīvu un inkaso naudas plūsmas apgrozījums pieauga par 20% un bija 117.2 milj. EUR. 

Salīdzinot ar 2012. gadu, 2013. gadā maksājumu karšu skaits pieauga par 17.1%, bet maksājumu karšu apgrozījums 2013. gadā pieauga par 8% un bija 21.97milj. EUR. 2013. gada beigās RIB pabeidza maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma ieviešanu, un, sākot ar 2014. gadu, banka Klientiem piedāvā iespēju pieņemt MasterCard, Maestro, Visa un Visa Electron maksājumu kartes savās tirdzniecības vietās Latvijā. Banka ir saņēmusi arī MasterCard un VISA pārrobežu licenci par maksājumu karšu pieņemšanu internetā, kas atļauj šo pakalpojumu piedāvāt e-komercijas tirgotājiem ne vien Latvijā, bet visā Eiropā. 

2014. gada 1. janvārī Latvijā tika ieviests euro, kas tagad ir Latvijas oficiālā norēķinu valūta. Lai nodrošinātu sekmīgu euro ieviešanas procesu, RIB 2013. gada otrajā pusgadā veiksmīgi realizēja euro ieviešanas projektu, kas prasīja lielus cilvēku, IT un finanšu resursu ieguldījumus.

2012. gads Bankai bija pozitīvas izaugsmes un attīstības gads, ko apstiprina arī fakts – 1,54 milj. LVL. liela peļņa. Šajā gadā Bankas aktīvi un noguldījumi palielinājās un sasniedza savus vēsturiski augstākos rekordus uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. Bankas aktīvi 2012. gada 31. decembrī sasniedza 340,48 milj. LVL un tie pieauga par 43,6%. Bankas noguldījumu portfelis šajā periodā pieauga par 41,8%, un 2012. gada 31. decembrī sasniedza 304,9 milj. LVL. 

2012. gadā kā viena no Bankas prioritātēm tika izvirzīta kredītportfeļa kvalitātes uzlabošana, tāpēc kredītportfeļa apjoms, salīdzinot ar 2011. gadu, samazinājās par 13,1% un 2012. gada 31. decembrī bija 72,83 milj. LVL. 

2012. gada martā notika izmaiņas Bankas Padomē - tika mainīts Padomes sastāvs un pašlaik Bankas Padomē ir 5 locekļi. 

Šī gada decembrī notika pēdējās izmaiņas Bankas akcionāru sastāvā, turklāt par 5,2 milj. LVL tika palielināts Bankas pamatkapitāls, un kopējais bankas pamatkapitāls šobrīd ir 32,33 milj. EUR(22,725 milj. LVL). Bankas lielākais akcionārs ir publiskā akciju sabiedrība banka „Pivdenny”, kurai pieder 81,85% akciju. 

Bankas Klientu skaits, salīdzinot ar 2011. gada beigām, ir pieaudzis par 12%, turklāt proporcionāli, t.i. tieši par 12%, palielinājies arī izejošo pārvedumu apjoms. Maksājumu karšu skaits, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir pieaudzis par 20%, turklāt par 32% palielinājies maksājumu karšu apgrozījums, kas 2012. gadā sasniedza 14,02 milj. LVL. 

2012. gadā tika uzsākta arī ekskluzīvās maksājumu kartes World Signia izsniegšana Klientiem un ar Bankas starpniecību šo ekskluzīvo maksājumu karti lieto jau 9 Klienti. 

2012. gada 1. pusgadā Banka aktīvi strādāja pie jauna pakalpojuma „e-Brokeris” ieviešanas, un, sākot ar 2012. gada jūliju, Bankas Klienti, kuri ikdienā veic darījumus ar finanšu instrumentiem, sāka izmantot pakalpojumu „e-Brokeris”, kas nodrošina iespēju bez Bankas brokera starpniecības slēgt darījumus ar NASDAQ OMX Rīgas, Tallinas un Viļņas fondu biržās tirgoto uzņēmumu akcijām.

2011. gadā RIB nosvinēja savu 10-to pastāvēšanas gadu, un to banka raksturo kā mērenas attīstības posmu, kurā tika ievērota piesardzīga attīstības politika. 

Par sekmīgu bankas izaugsmi liecina būtiskākie finanšu rādītāji. Bankas aktīvi, salīdzinot ar 2010. gadu, pieauga par 35,23% un 2011. gada 31. decembrī sasniedza € 337 milj., noguldījumu portfelis sasniedza savu vēsturisko rekordu un gada beigās sasniedza € 307 milj.

Notika izmaiņas akcionāru sastāvā, kā rezultātā, Bankas pamatkapitāls gada laikā tika palielināts par € 1,316 milj. Pēdējās izmaiņas akcionāru sastāvā notika 2011. gada 14. septembrī. Pašlaik Bankas pamatkapitāls ir € 15,829 milj.

Pārskata gadā iesākts darbs jaunā segmentā – investīciju zelta stieņu tirdzniecība. Banka aktīvi attīsta šo pakalpojumu, un arī turpmāk plāno paplašināt pakalpojumu klāstu zelta investīciju jomā. Klientiem tiks piedāvāts gan iegādāties investīciju zelta stieņus, gan nodrošināta iespējā tos glabāt bankā. Tāpat klienti varēs veikt investīcijas zeltā bez tā fiziskas saņemšanas, izmantojot bankas zelta korespondējošos kontus.

Banka ievērojami palielināja dokumentāro operāciju darījumu skaitu un apjomu. Salīdzinot ar 2010. gadu, bankas izsniegto galvojumu darījumu apjoms pieaudzis par 20%, turklāt eksporta akreditīvu darījumu apjoms pieaudzis par 67%, sasniedzot € 60 milj.

Pērn maksājumu karšu skaits pieauga par 33%, savukārt maksājumu karšu apgrozījums par 57%. Gada beigās Banka izsniedza pirmās ekskluzīvās World Signia kartes, kas ir MasterCard maksājumu karšu hierarhijas virsotne – tās ir ekskluzīvas maksājumu kartes, kas papildus kredītkartes standarta pakalpojumiem nodrošina arī vairākus ekskluzīvus servisus un pakalpojumus ikdienas un nestandarta situāciju risināšanai.

2010. gadā Bankas darbība bija piesardzīga un vairāk vērsta uz jau esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Pārskata gadā ir pieaudzis Klientu un darījumu skaits, ir ieviesti uzlabojumi Bankas iekšējās procedūrās un informāciju tehnoloģijas sistēmās, kā arī tika turpināta procesu pilnveidošana Bulgārijas filiāles darbībā. Bankas ieņēmumus ir ietekmējuši veidotie uzkrājumi.

Banka ir veikusi ievērojamus uzlabojumus maksājumu karšu piedāvājumā. Ir atvieglota Klientu pieteikšanās SMS bankas pakalpojumu saņemšanai. 2010. gadā noslēgts sadarbības līgums ar AS „DnBNord Banku” par POS (Point of Sale) termināla piedāvāšanu Bankas Klientiem – rezidentiem.

2010. gada 1. aprīlī Banka ir kļuvusi par visu NASDAQ OMX Baltijas fondu biržu biedru, tādējādi
uzlabojot Klientu akciju un obligāciju darījumu kvalitāti Baltijas biržās.

 

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1451 1.1225 RUB 79.3787 72.5422 GBP 0.9074 0.8895 18.12.2018

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00