2001. - 2006. gads

RIB* licenci saņēma 2001. gada 14. septembrī un par savu oficiālo vēstures atskaites punktu uzskata 2001. gada 28. septembri, kad akciju sabiedrība tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 2002. gadā banka noīrē telpas un savu administratīvo darbību pārceļ uz bankas pašreizējo juridisko adresi Rīgā, J. Alunāna ielā 2.

2003. gadā notika bankas akcionāru maiņa, jaunie akcionāri noteica turpmākās attīstības un stratēģijas perspektīvas – dinamisku Klientu skaita palielināšanu, pieaugošu Klientu apkalpošanas servisa nodrošināšanu un nepārtrauktu finanšu pakalpojumu spektra palielināšanu. Un jau 2003. gadā banka ieviesa saviem Klientiem jaunu pakalpojumu – dokumentārās operācijas, kur īpaši tika attīstīts produkts Tirdzniecības finansēšana.
2003. gada sākumā par nozīmīgāko notikumu bankas vēsturē uzskatāma sadarbības uzsākšana ar Ukrainas PAS bankai „Pivdennij”,
kas šobrīd ir bankas lielākais sadarbības partneris un Ukrainā apkalpo 70 tūkst. Klientu.

2004. gadā banka saviem Klientiem sāk piedāvāt kredītu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai. Kredīts gūst lielu atsaucību Klientu vidū un no kopējā uzņēmumu kredītu portfeļa 2004. gadā aizņem gandrīz 80%. Tāpat turpina pieaugt darbinieku skaits, un banka īpašu vērību pievērš bankas iekšējo biznesa procesu pilnveidošanai un attīstībai.

2005. gads bankas vēsturē uzskatāms par veiksmīgas izaugsmes un straujas attīstības posmu. Svarīgākie finanšu rādītāji šajā gadā izauguši no 100 % līdz 200% un rentabilitātes ziņā Latvijas banku konkurencē Reģionālā investīciju banka ieņem līderpozīcijas, kur ROA indekss uz 2005. gada 31. decembri sastāda 3,05 %, bet ROE - 24,8 %.
2005. gadā banka ir atvērusi savu pārstāvniecību Ukrainas pilsētā Odesā, ieguvusi Eurocard MasterCard licenci maksājumu karšu emisijai, veikusi biznesa procesu sakārtošanu kredītu pakalpojumu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un risku vadības jomā, un savu darbinieku skaitu palielinājusi par 50%.

2006. gadā banka sākusi emitēt Eurocard MasterCard Maestro, Mass, Business un Gold debet un kredītkartes, tika ieviests jauns elektronisko dokumentu verifikācijas līdzeklis „Digipass”, kā arī sākusi darboties bankas interneta mājas lapa.
Divas reizes 2006. gadā – sākumā un beigās – banka palielināja pamatkapitālu kopumā par 66,67%, un uz 2006.gada beigām tas sastādīja 7,9 milj. EUR.
Oktobrī veiksmīgi noslēdzās bankas obligāciju piedāvājums investoriem, kuru organizēja Parex banka. Obligācijas tika emitētas par summu 4 milj. EUR  ar dzēšanas termiņu 2 gadi un ar gada procenta likmi 6 mēnešu Euribor + 3,25%.
Neskatoties uz to, ka bankas peļņa 2006. gadā bija 835 tūkst. EUR, šis gads bankai ir bijis veiksmīgs, jo būtiski palielinājušies galvenie finanšu rādītāji, kā arī pieaugusi nemateriālā peļņa jaunu produktu, profesionālu darbinieku un uzticamu klientu veidolā.


*Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā akciju sabiedrība „Reģionālā investīciju banka”

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1451 1.1225 RUB 79.3787 72.5422 GBP 0.9074 0.8895 18.12.2018

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00