Organizācijas struktūra

 • Padome Iekšējā audita daļa Valde Darbības atbilstības uzraudzības daļa
  • Valdes priekšsēdētājs
   • Klientu darbības uzraudzības pārvalde Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas daļa Monitoringa daļa
   • Risku direktors Risku vadības daļa
   • Metodoloģijas daļa
   • Drošības daļa
   • Personāla daļa
   • Mārketinga daļa
   • Kanceleja
   • Saimniecības daļa
  • Valdes loceklis
   • Resursu daļa Vērtspapīru nodaļa
   • Ieguldījumu pārvaldes daļa
   • Grāmatvedība Finanšu direktors Finanšu pārskatu nodaļa Dokumentu uzskaites kontroles nodaļa
   • Finanšu plānošanas un kontroles daļa
   • Trasta darījumu daļa
  • Valdes locekle
   • Bankas operāciju daļa Norēķinu nodaļa Darījumu uzskaites nodaļa
   • Dokumentāro operāciju daļa
   • Finanšu institūciju atbalsta daļa
   • Galvenā kase
   • IT pārvalde IS izstrādes daļa IT Infrastruktūras atbalsta daļa Biznesa aplikāciju atbalsta daļa
   • Projektu daļa
  • Valdes loceklis
   • Pārdošanas attīstības pārvalde Klientu apkalpošanas daļa Pārstāvniecības Maksājumu karšu daļa
   • Kredītu daļa Nerezidentu kreditēšanas nodaļa Rezidentu kreditēšanas nodaļa Tirdzniecības finansēšanas nodaļa
   • Juridiskā daļa Piedziņas nodaļa
   • Nekustamo īpašumu nodaļa

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.151 1.1282 RUB 79.1847 72.3648 GBP 0.8873 0.8697 18.01.2019

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00