Iekšējās kontroles sistēma

RIB* ievēro LR un starptautiskos tiesību aktus, kas reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un sankciju prasību ievērošanu (NILLTFN/Sankcijas).

RIB* iekšējā kontroles sistēma ir izveidota uz „KYC - Pazīsti savu Klientu” pamatprincipiem. NILLTFN/Sankciju jomas politikas un procedūras, kā arī kontroles mehānismi izstrādāti, balstoties uz šādiem dokumentiem:

 • Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. Svarīgākie Latvijā pieņemtie un spēkā esošie normatīvi akti NILLTFN/ Sankciju jomā ir šādi:

Latvijas republikas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"

- „Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums”.

Banka nodrošina ANO, OFAC un ES regulās noteikto sankciju prasību ievērošanu.

Būtiskākie procesi, kas nodrošina NILLTFN/Sankciju jomas risku pārvaldību:

 • Risku identifikācija un novērtēšana
 • Pienācīga risku pārvaldība
 • Trīs aizsardzības līniju princips
 • Potenciālā klienta akceptēšanas procedūras:
  • Klienta identifikācija, verifikācija
  • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana
  • Plānotās sadarbības būtības noskaidrošana
  • Klienta riska profila noteikšana un lēmumu pieņemšana
  • Klienta darbības un darījumu uzraudzība
  • Neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu atklāšanas un ziņošanas kārtība
  • Informācijas plūsmas pārvaldība - informācijas saglabāšana un regulāra atjaunināšana
  • Bankas darbinieku apmācība

Ja Jūs vēlaties uzzināt papildu informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu mūsu bankā, zvaniet Klientu Info Servisam: 67 359 000 vai rakstiet aml@ribbank.com , un mūsu speciālisti sniegs atbildes uz visiem Jūs interesējošajiem jautājumiem.

*Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā akciju sabiedrība „Reģionālā investīciju banka”

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1458 1.1232 RUB 78.2681 71.5274 GBP 0.8951 0.8774 16.11.2018

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00