SMS bankas lietošanas pamācība

Lai lietotu un pārvaldītu pakalpojumu SMS banka, jums jānosūta attiecīgā īsziņa uz mūsu SMS bankas Servisu: (+371) 20 00 2004

SMS bankas komandas

Komandas apraksts Īsziņas piemērs Paskaidrojumi
SMS banka lietošanas aktivizēšana ON Lai aktivizētu pakalpojumu pēc tā pieslēgšanas vai pēc tā lietošanas pārtraukšanas, jums jānosūta īsziņa ar tekstu „ON”.
SMS banka lietošanas pārtraukšana OFF Mēs Jums piedāvājam iespēju uz laiku apturēt SMS bankas pakalpojumu, tad jums jānosūta īsziņa ar tekstu „OFF”.
Norēķinu kontu atlikumu pieprasījums BAL#LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX Apzīmējums: LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX - pilns norēķinu konta numurs, par kuru vēlaties uzzināt atlikumu.
Karšu kontu atlikumu pieprasījums CBAL#YYYY Apzīmējums: YYYY- Kartes, par kuru vēlaties uzzināt atlikumu, numura pēdējie 4 cipari.
Komandas kodu apraksta pieprasījums HELP Nosūtot īsziņu ar tekstu „HELP”, jūs saņemsiet īsziņu ar visām SMS bankas komandām.

Lai atvieglotu ikdienas SMS banka lietošanu, savā mobilajā tālrunī saglabājiet gan nosūtāmo īsziņu paraugus, gan
SMS bankas Servisa numuru : (+371) 20 00 2004

Svarīgi! Nekavējoties informējiet mūs, ja mobilā tālruņa SIM karte ar līgumā norādīto tālruņa numuru ir nozaudēta vai nozagta!

Ja vēlaties sīkāku informācijas aprakstu par pakalpojuma SMS banka lietošanu, tad, lūdzu, iepazīstieties ar SMS bankas lietošanas rokasgrāmatu.

Ja nepieciešams mūsu atbalsts un palīdzība pakalpojuma SMS banka izmantošanā, tad droši zvaniet mūsu Klientu Info Servisam: (+371) 67 359 000