Latvijas rezidents

Fiziska persona

  1. Personu apliecinošs dokuments

Juridiska persona

  1. Reģistrācijas apliecība
  2. Dibināšanas līgums un dibinātāju sapulces protokoli par juridiskās personas dibināšanu un paraksttiesīgo personu apliecinājums
  3. LR Komercreģistra lēmums par juridiskās personas reģistrāciju, kurā arī norādītas amatpersonas
  4. Izziņa no LR Komercreģistra par personām, kurām ir paraksttiesības (izziņa derīga 15 dienas)
  5. Statūti (ieskaitot visas izmaiņas, ja tādas veiktas)
  6. Akcionāru reģistrs
  7. Personu, kurām ir paraksttiesības, kā arī papildus personu, akcionāru (kuriem pieder 10 un vairāk procenti no statūtu kapitāla) pases kopijas
  8. Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma