Latvijas nerezidents

Fiziska persona

  1. Personu apliecinošs dokuments

Juridiska persona

  1. Dokuments, kurš apstiprina juridiskas personas reģistrāciju(Certificate of Incorporation, Articles of Incorporation u.tml.) *
  2. Statūti (Operating Agreement, Articles and Memorandum of Association u.tml.) *
  3. Dokumenti, kuri apstiprina juridiskās personas pārstāvju pilnvaras (Minutes of the meeting of the shareholders, Power of Attorney u.tml.) *
  4. Akcionāru reģistrs un/vai cits dokuments, kurš apstiprina juridiskās personas īpašniekus vai akcionārus (Nominee Agreement, Declaration of Trust u.tml.)
  5. Personu pases, kurām ir paraksttiesības, un/vai amatpersonu un/vai akcionāru pases kopijas (kurām pieder 10 un vairāk procenti no statūtu kapitāla). Pases kopijās jābūt norādītam: vārdam, uzvārdam, personas kodam (ja tāds ir), sērijai, numuram, izsniegšanas vietai un datumam, derīguma termiņam, fotogrāfijai, parakstam un pilsonībai
  6. Certificate of Good Standing (gadījumā, ja juridiskā persona reģistrēta ilgāk nekā 1 gadu) *
  7. Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma

* Augstāk norādītajiem dokumentiem jābūt legalizētiem (piemēram: Apostille, konsulārā legalizācija u.tml., atkarībā no kompānijas reģistrācijas valsts).
Gadījumā, ja dokumenti sastādīti ne angļu valodā, nepieciešams notariāli apstiprināts tulkojums (uz krievu, angļu vai latviešu valodām).