LEI kods

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu regulu Nr. 600/2014, Eiropas Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģēto regulu (ES) Nr. 2017/590, ES Regulu 2017/105 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012, sākot ar 2017. gada 1. novembri LEI kods (Legal Entity Identifier) kļūs par obligātu starptautisku identifikatoru visām juridiskām personām, kuras veiks sekojošus darījumus ar finanšu instrumentiem:

  • valūtu maiņas nākotnes darījumus (FX Forward);
  • valūtu mijmaiņas darījumus (FX Swap);
  • valūtu ārpusbiržas opciju un procentu likmju mijmaiņas darījumus;
  • nākotnes līgumus (futures);
  • biržā tirgoto opciju darījumus.

Atbilstoši EMIR prasībām, juridiskām personām, kas veic darījumus ar augstāk minētiem finanšu instrumentiem, ir pienākums par šādiem darījumiem ziņot vienā no tirdzniecības repozitorijiem.
Ziņošana ir informācijas sniegšana par noslēgtajiem darījumiem specializētām iestādēm – darījumu reģistriem, kas nepieciešama nopietnākai uzraudzībai un lielākai tirgus caurspīdīguma nodrošināšanai. Darījumu reģistru mērķis ir apkopot, apstrādāt, analizēt, glabāt un nodot uzraudzības iestādēm informāciju par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Ziņošana veicama līdz nākamās darba dienas beigām pēc darījuma noslēgšanas vai darījuma noteikumu grozīšanas.

Ņemot vērā, ka pienākums ziņot ir abām darījumu pusēm, t.i., gan Klientam, gan Bankai, Klienta ērtībām piedāvājam iespēju Klienta vārdā ziņot darījumu reģistram par attiecīgajiem darījumiem, kas veikti ar Banku. Lai Banka varētu veikt ziņošanu par darījumiem Klienta vārdā, Klientam ir jāsaņem starptautiskais juridiskās personas identifikācijas (Legal Entity Identifier – LEI kods) numurs, kurš jāpaziņo Bankai.
Sākot ar 2018. gada 3. janvāri LEI kods būs nepieciešams arī juridiskām personām, kuras veiks darījumus ar Eiropas Ekonomikas zonas biržās tirgotajiem finanšu instrumentiem:

  • akcijām;
  • parāda vērtspapīriem;
  • biržā tirgotajiem fondiem;

LEI kods (Legal Entity Identifier) ir starptautisks 20 zīmju kods, kas tiek piešķirts juridiskai personai, kura veic darījumus ar finanšu instrumentiem. Piešķirtais kods ir unikāls un paliek nemainīgs visu juridiskās personas darbības laiku. LEI koda reģistrācija var aizņemt līdz divām nedēļām, un par LEI koda reģistrāciju un uzturēšanu tiek piemērota komisijas maksa. LEI koda saņemšanai, piedāvājam izvēlēties kādu no starptautiski sertificētām organizācijām, izvērtējot izsniedzēju piedāvājumus un paredzamās izmaksas:
https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations#

Svarīgi!

Ja līdz 2017. gada 1. novembrim vai attiecīgi līdz 2018. gada 3. janvārim Klients (juridiskā persona) nebūs saņēmis LEI kodu un paziņojis par to Bankai, veikt darījumus ar finanšu instrumentiem nebūs iespējams.

Nodrošinot augsta līmeņa apkalpošanas servisu AS "Reģionālā investīciju banka" piedāvā
LEI koda saņemšanas noformēšanu Klienta vārdā saskaņā ar Bankas noteikto pakalpojumu cenrādi.

Ja jums rodas jautājumi par LEI kodu, lūdzu, zvaniet mūsu Klienta Info Servisam:
67 359 000
.

Pakalpojumu cenrādis

Iesniegums par LEI koda piešķiršanu un uzturēšanu