Noguldījumu garantijas sistēma un garantētās atlīdzības lielums

Banka ir Latvijas Republikas noguldījumu garantijas sistēmas dalībnieks. Noguldījumu garantijas sistēma ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likumu. Tas ir izveidots, lai nodrošinātu noguldītājiem atlīdzības izmaksu par noguldījumiem, kas veikti bankā, bet kļuvuši nepieejami, t.i., gadījumā, kad banka nespēj Klientam izmaksāt viņa noguldījumu tādēļ, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija sistēmas dalībniekam anulējusi licenci un tiesa pasludinājusi noguldījumu piesaistītāju par likvidējamu vai pieņēmusi lēmumu par noguldījumu piesaistītāja bankrota procedūras uzsākšanu.

Neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par bankā izdarīto noguldījumu ir garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 eiro. Tas nozīmē, ka noguldītājam ir garantēti noguldījumi (ja tie ir vairāki) līdz augstāk minētajai summai.

Vairāk informācijas par Noguldījumu garantiju fondu šeit.