Ieguldījumu fondi

RIB saviem Klientiem piedāvā iespēju naudas līdzekļus ieguldīt ieguldījumu fondos, kas ir vienkāršs un mūsdienīgs finanšu sistēmas rīks, ar kuru iespējams efektīvi pārvaldīt savus finanšu līdzekļus un vairot savu kapitālu. 

Investīcijām ieguldījumu fondos ir vairākas priekšrocības:

    • Profesionāla pārvaldīšana - naudas līdzekļu pārvaldīšanu ieguldījumu fondos nodrošina profesionāla fondu analītiķu un brokeru komanda, kurai ir pieredze un zināšanas par finanšu tirgiem;
    • Diversifikācija – ieguldījumu fondu aktīvi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos ar dažādām riska pakāpēm dažādos reģionos, kas samazina kopējo risku;
    • Likviditāte – veicot ieguldījumu fondā netiek noteikts konkrēts ieguldījuma termiņš, tas nozīmē, ka ieguldītie naudas līdzekļi ir brīvi pieejami un tiem var piekļūt dažu dienu laikā;
    • Piekļuve pasaules vērtspapīru tirgiem - investējot fondos, ir iespēja kļūt par pasaules vērtspapīru tirgus dalībnieku, pat ja nav liels sākumkapitāls.

Ar RIB starpniecību tiek nodrošināta iespēja iegādāties šādu fondu apliecības:

Lai varētu veikt investīcijas minētajos ieguldījumu fondos, jums jāatver norēķinu un finanšu instrumentu konts mūsu bankā, turklāt tālāk visus ieguldījumu fondu rīkojumus jūs varēsiet iesniegt attālināti ar Internetbankas starpniecību vai arī bankā.

Ieguldot kādā no fondiem, ir iespēja izvēlēties fondu ar augstāku risku, kas nodrošinās iespēju nopelnīt vairāk, vai arī izvēlēties fondu ar mazāku risku, kas nodrošinās mērenāku investīciju pieaugumu. Aicinām rūpīgi izvērtēt finansiālos riskus, kurus jūs uzņematies, iegādājoties ieguldījuma fonda apliecības! 

Ieguldījumu fondu izvēles rīks

Ja jums rodas kādi jautājumi par ieguldījumu fondu apliecību iegādi, lūdzu, zvaniet mūsu Klienta Info Servisam: 67 359 000. 

(!) Šeit norādītā informācija tiek sniegta, neņemot vērā Klienta pieredzi, zināšanas, mērķus, finansiālās iespējas, kā arī spēju uzņemties ar konkrētajiem ieguldījumu pakalpojumiem saistīto riska pakāpi, un tā nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju veikt ieguldījumus finanšu instrumentos Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē. Visus lēmumus un riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem finanšu instrumentos, pilnībā apzinās, pieņem un uzņemas Klients. Vēsturiskais fondu ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Banka neizvērtē minēto fondu piemērotību Klientam un līdz ar to Klientam netiek piemērota normatīvajos aktos noteiktā ieguldītāja aizsardzība. Bankai nav pienākums atlīdzināt jebkādus zaudējumus (ieskaitot negūto peļņu), kas Klientam var rasties, veicot ieguldījumus finanšu instrumentos.