EMIR

2012. gada 4. jūlijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, (turpmāk – EMIR [European Market Infrastructure Regulation]).

Uz ko attiecas EMIR?

EMIR regula attiecas uz visām juridiskajām personām, kas no 2012.gada 16.augusta ir veikušas vai nākotnē plāno veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Uz kādiem darījumiem attiecas EMIR?
EMIR regula attiecas uz darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, piemēram:

  • iespēju (options),
  • valūtas nākotnes (forward),
  • mijmaiņas (swap),
  • maržinālajiem valūtu tirdzniecības (margin forex) u.tml. darījumiem.

Galvenās EMIR prasības ir:

  • ziņot par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, jaunizveidotām specializētām iestādēm – darījumu reģistriem;
  • ieviest riska ierobežošanas paņēmienus darījumos, kas nepakļaujas obligātajam klīringam pie centrālajiem darījuma partneriem; pienākums veikt darījumu klīringu (tīrvērti) pie centrālajiem darījuma partneriem, ja tīrvērtes slieksnis ir pārsniegts;
  • riska ierobežošanas pasākumi.

Kādi ir riska ierobežošanas pasākumi?
Riska ierobežošanas pasākumi atkarīgi no darījumu apjoma un daudzuma. Tie ietver darījumu savlaicīgu apstiprināšanu, portfeļu saskaņošanu, strīdu izšķiršanas kārtību. EMIR prasības paredz portfeļa pārskata saskaņošanu vismaz vienu reizi gadā, taču saskaņošanas biežums ir atkarīgs no atvērto darījumu (darījumi, kuriem vēl nav iestājies beigu termiņš) skaita. Ievērojot šo prasību, RIB Klientiem sagatavos portfeļa pārskata atskaiti.
Saskaņā ar EMIR prasībām darījumu partneriem, kuri slēdz ārpusbiržas sarežģīto finanšu instrumentu darījumus, jāvienojas par strīdu risināšanas kārtību gadījumā, ja rodas domstarpības saistībā ar konkrēto darījumu. Strīdu izšķiršanas procesa apraksts tiks iekļauts Līgumā par finanšu tirgus darījumiem un Klientam tiks paziņots par attiecīgajiem grozījumiem, izmantojot Klienta apstiprinātos saziņas kanālus.

Ziņošana par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem
Ziņošana ir informācijas sniegšana par noslēgtajiem darījumiem specializētām iestādēm – darījumu reģistriem. Ziņošana veicama līdz nākamās darba dienas beigām pēc darījuma noslēgšanas vai darījuma noteikumu grozīšanas. Pienākums ziņot darījumu reģistriem par darījumiem ar ārpusbiržā tirgotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem ir ieviests no 2014.gada 12.februārī.

Klienta pienākums saistībā ar EMIR
Ņemot vērā, ka pienākums ziņot ir abām darījumu pusēm, t.i., gan Klientam, gan bankai, Klienta ērtībām piedāvājam iespēju Klienta vārdā ziņot darījumu reģistram par attiecīgajiem darījumiem, kas veikti ar RIB. Lai banka varētu veikt ziņošanu par atvasināto finanšu instrumentu darījumiem Klienta vārdā, Klientam ir jāsaņem starptautiskais juridiskās personas identifikācijas (Legal Entity Identifier – LEI) numurs, kurš jāpaziņo bankai.

LEI numurus izsniedz jebkura no pre-LOUs (Local Operating Units) apstiprinātajām organizācijām. Apstiprināto pre-LOUs organizāciju saraksts pieejams šeit: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

Papildus informācija par EMIR:
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR