Fiziska persona

  1. Aizdevuma pieteikums
  2. Nekustamā īpašuma novērtējums
  3. Nekustamā īpašuma apdrošināšana
  4. Pase
  5. Izziņa no darba vietas par algu
  6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par ienākumiem
  7. Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma