Pakalpojumi

Mēs saviem Klientiem piedāvājam individuālu apkalpošanas servisu, kura trīs pamatīpašības ir ātrums, elastība un kompetence.

Sniedzot pakalpojumus, šīs trīs īpašības interpretējam šādi:
 

  • Ātrums – operatīva lēmumu pieņemšana un ātra bankas operāciju izpilde, kas paātrina gan kredītu piešķiršanu, gan visu citu Klienta rīkojumu izpildi.
  • Elastība – mums ir laiks un interese uzklausīt Klientu, tāpēc mēs varam vienoties par individuālu pakalpojuma cenu, darījuma termiņu, kā arī citiem nestandarta parametriem, kas labvēlīgi Klientam un viņa biznesa specifikai.
  • Kompetence – pie mums strādā profesionāli un pieredzējuši darbinieki, kuri uzklausīs jūsu vajadzības un ieteiks tieši jums atbilstošāko un profesionālāko risinājumu.

Nodrošinot mūsu pakalpojumu kvalitāti, rūpējamies arī par drošību un konfidencialitāti, kas savukārt stiprina mūsu Klientu uzticību un lojalitāti. Klienti novērtē mūsu sniegtos pakalpojumus, un par viņu lojalitāti var spriest pēc mūsu pastāvīgi pieaugošajiem finanšu rādītājiem.

Finanšu pakalpojumu aprakstus un informāciju par patērētāju tiesībām Klienti var iegūt arī Eiropas Komisijas atbalstītajā mājas lapā http://www.dolceta.eu/.  Ar informatīvu rakstu, padomu, piemēru un testu palīdzību iespējams pārliecināties par savu izpratni attiecīgajā jomā.

Vispārējie darījumu noteikumi

Pakalpojumu cenrāži:

Pakalpojumu cenrāži rezidentiem 

Pakalpojumu cenrāži nerezidentiem