Procentu izmaksa termiņa beigās

Valūta USD EUR
3 mēneši 0,50%   -
6 mēneši 0,55%   -
12 mēneši 1,25% 0,75%
2 gadi 1,35% 0,90%
3 gadi 1,50% 1,00%
5 gadi 2,00% 1,00%
* Noguldījuma minimālā summa - 500 USD, 500 EUR.

Noguldījumiem ar termiņu lielāku par vienu gadu - procentu izmaksa reizi gadā