Procentu izmaksa reizi mēnesī

Valūta USD EUR
3 mēneši 0,50%   -
6 mēneši 0,55%   -
12 mēneši 1,20% 0,70%
2 gadi 1,30% 0,85%
3 gadi 1,40% 0,90%
5 gadi 1,80% 0,90%
* Noguldījuma minimālā summa - 500 USD, 500 EUR.