Investīcijas

Dokumenta nosaukums Lejuplādēt
Anketa Ieguldījumu pakalpojumu atbilstība, fiziskām personām Lejuplādēt
Anketa Ieguldījumu pakalpojumu atbilstība, juridiskām personām Lejuplādēt
Finanšu instrumentu un ar tiem saistīto darījumu risku raksturojums Lejuplādēt
Vispārējā informācija par Banku un tās sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem Lejuplādēt
Pamatinformācijas dokuments (FORWARD) Lejuplādēt
Klienta statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanas jomā Lejuplādēt
Interešu konfliktu novēršanas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kopsavilkums Lejuplādēt
Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā Lejuplādēt
Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas noteikumi Lejuplādēt
Portfeļa pārvaldības pakalpojuma noteikumi Lejuplādēt
Investīciju depozīta darbības noteikumi Lejuplādēt
Ieguldījumu konsultāciju sniegšanas noteikumi Lejuplādēt
Informācija par 5 labākajām izpildes vietām Lejuplādēt
Iesniegums par finanšu instrumentu individuālās turēšanas konta atvēršanu depozitārijā Lejuplādēt
Iesniegums par LEI koda piešķiršanu un uzturēšanu Lejuplādēt
Pieteikums ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai Lejuplādēt
Pieteikums portfeļa pārvaldības pakalpojumam Lejuplādēt
Pieteikums ieguldījumu konsultāciju pakalpojumam Lejuplādēt
Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes vietu un starpniekinstitūciju saraksts Lejuplādēt
Finanšu instrumentu korespondējošo kontu saraksts Lejuplādēt
Finanšu instrumentu dereģistrācijas rīkojums Lejuplādēt
Finanšu instrumentu ienākoša - izejošā bezskaidras naudas pārveduma rīkojums Lejuplādēt
Finanšu instrumentu pirkšanas - pārdošanas rīkojums Lejuplādēt
Finanšu instrumentu pirkšanas - pārdošanas rīkojuma atsaukšana Lejuplādēt
Repo darījuma rīkojums Lejuplādēt
Rīkojums par finanšu instrumenta piegādi pret samaksu (DVP) Lejuplādēt
Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts Lejuplādēt
Obligāciju piedāvājuma programmas pirmās subordinēto obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-01/2016 galīgie noteikumi Lejuplādēt
Obligāciju piedāvājuma programmas trešās subordinēto obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-03/2016 galīgie noteikumi Lejuplādēt
Obligāciju piedāvājuma programmas ceturtās subordinēto obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-04/2016 galīgie noteikumi Lejuplādēt
Piedāvājuma Investīciju depozīts “ASV tehnoloģijas sektors” apraksts Lejuplādēt
Investīciju depozīta “ASV tehnoloģijas sektors” programmas piedāvājuma noteikumi Lejuplādēt
Pamatinformācijas dokuments (Investīciju depozīts “ASV tehnoloģijas sektors”) Lejuplādēt

Pakalpojuma cenrādis rezidentiem

Pakalpojuma cenrādis nerezidentiem

DokumentiValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1258 1.1036 RUB 77.1594 70.5141 GBP 0.918 0.8997 26.08.2019

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00